(HR) Nabavka namirnica za restorane i sredstava za čišćenje

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

2014/S 099-172666

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske šume d.o.o.
69693144506
Lj. F. Vukotinovića 2
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Lidija Gečić
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14804154
E-pošta: lidija.gecic@hrsume.hr
Telefaks: +385 14828478

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0025388

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Okoliš
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prema DZN-u.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Isporuka namirnica za restorane i sredstva za čišćenje.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 808 594 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: 1 UŠP Vinkovci
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 440 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: 2 UŠP Osijek
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 220 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: 3 UŠP Našice
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 530 590 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: 4 UŠP Požega
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: 5 UŠP Bjelovar
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 213 108 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: 6 UŠP Koprivnica
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 320 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: 7 UŠP Zagreb i direkcija
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 140 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: 8 UŠP Sisak
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 140 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: 9 UŠP Karlovac
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 480 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: 10 UŠP Ogulin
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 100 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: 11 UŠP Delnice
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 800 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: 12 UŠP Senj
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 114 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: 13 UŠP Gospić
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: 14 UŠP Buzet
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 50 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: 15 UŠP Split
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 40 896 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 16 Naziv grupe: 16 UŠP Nova Gradiška
1)Kratak opis
Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15000000

3)Količina ili opseg
Prema DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 80 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi od odabranog ponuditelja zahtijevat će se jamstvo u obliku obične ili bjanko zadužnice za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, uz potvrdu o upisu u Registar zadužnica.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ukoliko će kao najpovoljnija biti odabrana ponuda zajednice ponuditelja, od zajednice će se tražiti odgovarajući pravni oblik (sporazum, ugovor i sl.) koji će sadržavati prava i obveze članova zajednice za izvršenje ugovora, u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona, javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1) Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, sukladno članku 67. stavku 2. Zakona, ponuditelj u svojoj ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt kojega zastupa. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
2) Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz stavka 1. ove točke.
3) Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi gore traženih dokumenata.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 16. ove dokumentacije odnosno članka 67. stavka 1. Zakona utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Na temelju članka 70. stavka 1. Zakona, ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati:
1) Svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.
— Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati ovu sposobnost.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Ponuditelji dostavljaju popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini.
Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja.
Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Ovim dokazom sposobnosti Ponuditelj mora dokazati da je u navedenom razdoblju uredno izvršio minimalno 2 ista ili slična ugovora predmeta nabave čija zbrojena vrijednost jednaka procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave po grupama ove DZN kako slijedi.
U slučaju nuđenja više grupa dostavlja se jedan popis i prilaže uz grupu s najmanjim rednim brojem.
2. Izjava o sigurnosno tehničkim listovima
Sukladno Zakonu o kemikalijama (NN br. 150/05, 53/08, 49/11 i 18/13), Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 23/08, 64/09, 113/10 i 64/11, 137/11, 63/12 i 71/12) i Pravilniku o ispunjavanju Sigurnosno-tehničkog lista (NN br. 39/09 i 74/11) koji treba biti uveden u registar Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, ako ponuđena roba sadrži opasnu kemikaliju. Sigurnosno-tehnički listovi izdani na temelju ranijih pravilnika moraju biti usklađeni s važećim Pravilnikom.
— Ponuditelj dostavlja Izjavu kojom potvrđuje da će isporučivati robu iz troškovnika, sukladno navedenom, za koju posjeduje sigurnosno tehničke listove.
Naručitelj u svakom trenutku zadržava pravo traženja sigurnosno tehničkih listova, radi provjere isporučene robe, kao dokaz da ponuđena roba odgovara određenim specifikacijama i normama.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
— grupa 1 – minimalno 440 000 HRK,
— grupa 2 – minimalno 220 000 HRK,
— grupa 3 – minimalno 530 590 HRK,
— grupa 4 – minimalno 30 000 HRK,
— grupa 5 – minimalno 213 108 HRK,
— grupa 6 – minimalno 320 000 HRK,
— grupa 7 – minimalno 220 000 HRK,
— grupa 8 – minimalno 140 000 HRK,
— grupa 9 – minimalno 480 000 HRK,
— grupa 10 – minimalno 100 000 HRK,
— grupa 11 – minimalno 800 000 HRK,
— grupa 12 – minimalno 114 000 HRK,
— grupa 13 – minimalno 30 000 HRK,
— grupa 14 – minimalno 50 000 HRK,
— grupa 15 – minimalno 40 896 HRK,
— grupa 16 – minimalno 80 000 HRK.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
DIR-2014-0122
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.6.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 30.6.2014 - 10:00

Mjesto:

Ponude se dostavljaju u Urudžbeni zapisnik Direkcije HŠ d.o.o., Zagreb, Lj. F. Vukotinovića 2.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
20.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: