(HR) Nabavka potrošnog materijala za sterilizaciju

Izvor: Official Journal of the European Union, 10.04.2014.

Hrvatska-Zagreb: Medicinski potrošni materijal

2014/S 071-122116

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Klinička bolnica Dubrava
32206148371
Av. Gojka Šuška 6
Služba(e) za kontakt: Nabavna služba
Na pažnju (osoba za kontakt): Sanja Stanković
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 12902844
E-pošta: nabava@kbd.hr
Telefaks: +385 12902361

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0018440

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 2, 10000 Zagreb; Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka; Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttler 4, 310000 Osijek; Klinika za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević”, Mirogojska 8, 10000 Zagreb; Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, 21000 Split; Klinička bolnica Dubrava, Av. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb; Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice”, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb; Opća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac; Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića bb, 42000 Varaždin; Opća bolnica Gospić, Kaniška 111, 53 000 Gospić; Klinika za dječje bolesti „Klaićeva”, Klaićeva 16, 10000 Zagreb; Opća bolnica „Dr. Josip Benčević”, Andrije Štampara 42, 32000 Slavonski brod; Opća bolnica Ogulin, Bolnička ulica 38, 47300 Ogulin; Klinička bolnica „Merkur”, Zajčeva 19, 10000 Zagreb; Opća bolnica Pula, A. Negri 6, 52100 Pula
46377257342, 60192951311, 46592042023, 47767714195, 51401063283, 32206148371, 84924656517, 95156346215, 59638828302, 75672221336, 70641763756, 91554844265, 88206161418, 25883882856, 16089706543
HRVATSKA

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Potrošni materijal za sterilizaciju – ponovljeno.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: — Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 2, 10000 Zagreb,
— Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka,
— Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttler 4, 31000 Osijek,
— Klinika za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević”, Mirogojska 8, 10000 Zagreb,
— Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, 21000 Split,
— Klinička bolnica Dubrava, Av. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb,
— Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice”, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb,
— Opća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac,
— Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića bb, 42000 Varaždin,
— Opća bolnica Gospić, Kaniška 111, 53 000 Gospić,
— Klinika za dječje bolesti „Klaićeva”, Klaićeva 16, 10000 Zagreb,
— Opća bolnica „Dr. Josip Benčević”, Andrije Štampara 42, 32000 Slavonski brod,
— Opća bolnica Ogulin, Bolnička ulica 38, 47300 Ogulin,
— Klinička bolnica „Merkur”, Zajčeva 19, 10000 Zagreb,
— Opća bolnica Pula, A. Negri 6, 52100 Pula.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 159 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Potrošni materijal za sterilizaciju – ponovljeno.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Prema specifikaciji u dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 159 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 2
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 250 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 7
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 40 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 8
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 600 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 18
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 20
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 23 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Grupa 23
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Grupa 27
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 500 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Grupa 30
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 26 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: Grupa 32
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 95 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: Grupa 34
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: Grupa 38
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 11 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: Grupa 39
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: Grupa 40
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: Grupa 42
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 310 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: Grupa 43
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 100 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 16 Naziv grupe: Grupa 44
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 140 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 17 Naziv grupe: Grupa 45
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 18 Naziv grupe: Grupa 46
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 19 Naziv grupe: Grupa 47
1)Kratak opis
Potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
6.1. Jamstva i drugi načini osiguranja ozbiljnosti ponude
Ponuditelj može u svojoj ponudi dostaviti bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno obrascu u privitku ove dokumentacije za nadmetanje u skladu s člankom 77. Zakona. Navedeno jamstvo ponuditelja služi kao jamstvo za ozbiljnost ponude kojim se obvezuje da će u korist naručitelja na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona,
— odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Uvjeti za izdavanje bankovnog jamstva:
Rok trajanja bankovnog jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj ponuditelju daje primjeren rok. Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona. Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti bankovnog jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje bankovnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Bankovno jamstvo dostavlja se u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude, zalijepljena, zaklamana. Ponuditelj može umjesto bankovnog jamstva uplatiti polog na žiro račun naručitelja u iznosu od 1,5 % od procjenjene vrijednosti za grupu koju nudi, a koja služi kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Uplaćeni iznos ostaje na žiro računu naručitelja do pravomoćnosti Odluke o odabiru. Ponuditelj može također odabrati ustupanje potraživanja (u tom slučaju treba ispuniti obrazac Izjave o ustupanju potraživanja, Prilog 8.) kao jamstvo za ozbiljnost ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj mora u svojoj ponudi dostaviti bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno obrascu u privitku ove dokumentacije za nadmetanje u skladu sa člankom 77. Zakona. Ponuditelj se obavezuje uz ponudu dostaviti bankovno jamstvo u apsolutnom iznosu od 1,5 % procijenjene vrijednosti za grupu koju nudi, a koja služi kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Navedeno jamstvo ponuditelja služi kao jamstvo za ozbiljnost ponude kojim se obvezuje da će u korist naručitelja na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona,
— odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Rok trajanja bankovnog jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj ponuditelju daje primjereni rok. Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona. Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti bankovnog jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje bankovnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja (članak 67. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11, 83/13))
3.1.1. Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Obrazac izjave o nekažnjavanju je u prilogu dokumentacije za nadmetanje.
3.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
Sve ostalo vezano uz obvezne razloge isključenja navedeno je u članku 67. Zakona o javnoj nabavi (NN, 83/13).
3.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja (članak 68. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11, 83/13))
(1) Javni naručitelj može isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajna nagodba ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
3. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
4. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
(2) Ako će koristiti jedan ili više razloga isključenja iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj mora navesti koji će razlog ili razloge koristiti za isključenje. U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, javni naručitelj navodi jedno ili više određenih kaznenih djela ili prekršaja u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti koje će koristiti kao razlog isključenja.
(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
(4) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
(5) Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene i prekršajne evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja ili ponuditelja zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Uz zahtjev za izdavanje potvrde javni naručitelj obvezno mora priložiti dokumentaciju za nadmetanje.
(6) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 5. ovoga članka radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz evidencije iz točke 1. ovoga stavka ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva djela iz stavka 1. točke 3. ovoga članka zatražena sukladno stavku 2. ovoga članka.
(7) Težak profesionalni propust u smislu stavka 1. točke 4. ovoga članka je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
(8) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za izdavanje dokumenata iz ovoga članka. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti podataka.
(9) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
(10) Javni naručitelj može, na odgovarajući način, odrediti primjenu ovoga članka i u odnosu na podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno stavku 5. ovoga članka.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: (Članak 71. Zakona). U ovoj dokumentaciji za nadmetanje naručitelj ne određuje uvjete financijske sposobnosti ponuditelja.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti (članak 72. Zakona)
Ponuditelj mora dokazati postojanje tehničke i stručne sposobnosti dostavom u ponudi sljedećih dokaza:
(3) Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi može se, ovisno o prirodi, količini, važnosti i namjeni robe, dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:
4.3.1. popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde;
2. Naručitelj može tražiti uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi, nakon završenog postupka javnog otvaranja, a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
U postupcima javne nabave čiji je predmet roba koja zahtijeva poslove postavljanja ili instalacije, pružanje usluga i/ili izvođenje radova, sposobnost gospodarskog subjekta da pruži usluge, izvrši instalaciju ili izvede radove može se ocjenjivati posebice u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost;
4.3.2. najmanje jedna potvrda naručitelja iz tog popisa koja sadrži podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu ispunjenja ugovora te navod o urednom ispunjenju ugovora.
U slučaju nemogućnosti dobivanja takve potvrde od drugih ugovornih strana, valjana je i ovjerena izjava ponuditelja s navedenim podacima uz obrazloženje i predočenje dokaza da je potvrda zatražena.
Ponuditelj je sposoban ukoliko dokaže da je uredno izvršavao preuzete ugovorne obveze prema naručiteljima.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
5-2014/E-VV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
21.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 21.5.2014 - 10:00

Mjesto:

Avenija Gojka Šuška 6.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
8.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: