(HR) Nabavka ugradbenog materijala za potrebe Klinike za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Datum objave: 27.09.2016. 09:30 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.09.2016.

 

Hrvatska-Zagreb: Medicinski potrošni materijal

2016/S 186-334471

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“
84924656517
Vinogradska cesta 29
Služba(e) za kontakt: Služba nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Kuljić, univ. spec. oec.; Lidija Kanić, dipl. oec.
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 13787294
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefaks: +385 13768270

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0021268

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Ugradbeni materijal za potrebe Klinike za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke robe fco na lokacijama naručitelja, kako slijedi:
1. Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Zagreb, Vinogradska 29;
2. Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Draškovićeva 19.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Ugradbeni materijal za potrebe Klinike za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 082 870,27 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: I. grupa Ugradbeni materijal – 1. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 1. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 803 585 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: II. grupa Ugradbeni materijal – 2. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 2. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 31 154 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: III. grupa Ugradbeni materijal – 3. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 3. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 335 004,41 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: IV. grupa Ugradbeni materijal 4. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal 4. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 416 059,40 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: V. grupa Ugradbeni materijal – 5. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 5. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 407 621,74 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: VI. grupa Ugradbeni materijal – 6. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 6. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 814 194 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: VII. grupa Ugradbeni materijal – 7. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 7. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 471 942 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: VIII. grupa Ugradbeni materijal – 8. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 8. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 584 914,40 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: IX. grupa Ugradbeni materijal – 9. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 9. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 215 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: X. grupa Ugradbeni materijal – 10. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 10. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 763 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: XI. grupa Ugradbeni materijal – 11. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 11. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 193 555 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: XII. grupa Ugradbeni materijal – 12. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 12. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 314 916,32 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: XIII. grupa Ugradbeni materijal – 13. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 13. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 250 900 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: XIV. grupa Ugradbeni materijal – 14. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 14. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 376 980 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: XV. grupa Ugradbeni materijal – 15. dio
1)Kratak opis
Ugradbeni materijal – 15. dio.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33140000

3)Količina ili opseg
Cjelokupni predmet nabave za grupu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 103 144 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelji moraju dostaviti slijedeća jamstva:
6.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude – ponuditelji moraju dostaviti:
— Garanciju banke ili mjenicu kao jamstvo za ozbiljnost ponude u visini kako slijedi:
za grupu I. 40 179,25 HRK,
za grupu II. 1 557,70 HRK,
za grupu III. 16 750,22 HRK,
za grupu IV. 20 802,97 HRK,
za grupu V. 20 381,09 HRK,
za grupu VI. 40 709,70 HRK,
za grupu VII. 23 597,10 HRK,
za grupu VIII. 29 245,72 HRK,
za grupu IX. 10 775,00 HRK,
za grupu X. 38 170,00 HRK,
za grupu XI. 9 677,75 HRK,
za grupu XII. 15 745,82 HRK,
za grupu XIII. 12 545,00 HRK,
za grupu XIV. 18 849,00 HRK,
za grupu XV. 5 157,20 HRK,
koju će naručitelj zadržati i naplatiti u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/2013 i 143/13), Odluke Ustavnog suda RH NN br. 13/14,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
— odbijanja potpisivanja ugovora. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određuje se sukladno roku valjanosti ponude.
Ukoliko 1 ponuditelj nudi više grupa, moguće je dostaviti 1 garanciju banke ili mjenicu na ukupan zbrojeni iznos svih grupa koje nudi.
6.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: – ponuditelji moraju dostaviti:
Prilikom zaključenja ugovora o javnoj nabavi odabrani ponuditelj, odnosno isporučitelj, dužan je dostaviti javnom naručitelju mjenicu ili garanciju banke u visini 10 % ukupne vrijednosti robe (s PDV-om) kao osiguranje naručitelju da će isporučiti naručenu robu u ugovorenom roku te kao osiguranje naručitelju da će unutar reklamacijskog roka, bez prava na posebnu naknadu, otkloniti sve nedostatke koje utvrdi predstavnik naručitelja, odnosno robu s drugim oštećenjima i/ili manjkavostima po zaključenom ugovoru o javnoj nabavi te kao osiguranje da će isporučivati naručenu robu u ugovorenom roku.
Ovlašteni predstavnik javnog naručitelja ovlašten je pisanim putem obavijestiti isporučitelja o prije opisanim nedostacima isporučene robe u roku od najviše 10 dana.
Isporučitelj je dužan otkloniti nedostatke na koje ga je pisanim putem upozorio Naručitelj u roku od 2 dana.
Navedeno jamstvo (temeljem dostavljene mjenice ili garancije banke) teče od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi te prestaje teći istekom jamstvenog roka za robu isporučenu temeljem posljednje narudžbenice dostavljene isporučitelju prije isteka ugovora o javnoj nabavi, odnosno prije raskida ugovornog odnosa.
Ukoliko ponuditelj, odnosno isporučitelj, ne otkloni nedostatke u ugovorenom roku, mjenica ili garancija banke će se koristiti za otklanjanje nedostataka koje će izvesti drugi ponuditelj.
Neiskorištenu mjenicu ili garanciju banke ili dio sredstava koji nije utrošen za otklanjanje nedostataka naručitelj će vratiti ponuditelju, odnosno isporučitelju, nakon isteka ugovora o javnoj nabavi, odnosno nakon raskida ugovornog odnosa.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje se obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja, u roku 60 dana nakon obavljene isporuke temeljem ispostavljenih računa. Plaćanje se obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja. Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključeni su. Nema avansnog plaćanja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Izjava o zajedničkoj ponudi i Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.2. Obavezni razlozi isključenja ponuditelja:
Javni naručitelj isključiti će ponuditelje iz postupka javne nabave:
3.2.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. ove Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Izjavu svojim potpisom ovjerava osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
— predložak izjave za slučaj kad je gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta državljanin Republike Hrvatske nalazi se u prilogu C.3. ovih Uputa ponuditeljima.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.2.1. ovoga članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz prethodnog stavka radi provjere naprijed navedenih okolnosti javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekt;, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točaka 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.2.1.
3.2.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.2. ove Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1.; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
— Ponuditelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne postojanje naprijed navedene okolnosti dokazuju potvrdom Porezne uprave.
3.2.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno glavi IV. odjeljku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13) te Odluke Ustavnog suda RH NN br. 13/14.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, ne postojanje obveznih razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno;
3.3. Ostali razlozi isključenja ponuditelja:
Javni naručitelj isključiti će ponuditelje iz postupka javne nabave:
3.3.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.3.1. ove Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Primjer ove izjave čini Obrazac C.8. dokumentacije;
3.3.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.3.2. ove Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
3.3.3. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust u smislu točke 3.3.3. je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, ne postojanje ostalih razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno;
4.1. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti:
4.1.1. Ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se dostavom u ponudi odgovarajućih izvoda, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt/ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili Izjava kojom gospodarski subjekt/ ponuditelj dokazuje postojanje pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ponuditelj je sposoban ako je dostavio dokument kako je traženo pod točkom 4.1.1. u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje (članak 70. stavak 1. stavak 2. i stavak 3. Zakona o javnoj nabavi);
4.1.2. Dozvola za promet medicinskim proizvodima sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (NN br. 76/13, čl. 3. st. 30, čl. 47, čl. 51, čl. 52). Navedenom dozvolom ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dokazuje da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ukoliko ponuditelj ima sjedište u nekoj drugoj državi Europske unije dokazuje da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište. Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima izdanu od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ako ima potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela u državi sjedišta da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.
Ukoliko ponuditelj uvozi i nudi medicinske proizvode iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU) dužan je, uz dozvolu za promet medicinskim proizvodima, priložiti izjavu proizvođača iz koje je vidljivo da proizvođač dozvoljava ponuditelju nuđenje medicinskih proizvoda.
Ostali ponuditelji koji nisu uvoznici, a nude medicinske proizvode iz trećih zemalja, uz dozvolu za promet medicinskim proizvodima, dostavljaju dokaz da je nuđena roba već uvezena na prostor EU i stavljena u promet od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača. Dokaz se dostavlja u obliku izjave koju izdaje ili ovlašteni zastupnik ili distributer od kojeg ponuditelj kupuje robu ukoliko ne kupuje direktno od ovlaštenog zastupnika.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti dokumente navedene u točkama 4.1.1. i 4.1.2.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2.1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Od potvrda izdanih ili potpisanih od strane naručitelja iz Zakona o javnoj nabavi, odnosno od potvrda izdanih od privatnog subjekta ili od priložene izjave gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena, minimalno se 1 mora odnositi na izvršenje istog ili sličnog ugovora. Potvrda mora sadržavati podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu ispunjenja ugovora te navod o urednom ispunjenju ugovora. Navedenim dokazom ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršavao preuzete ugovorne obveze prema naručiteljima.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
4.2.2. Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 143/13, čl. 81) i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN br. 76/13, čl. 31., t. 1.). Ponuditelj je sposoban ako ima izjavu o sukladnosti proizvoda koju izdaje proizvođač i na kojoj se obavezno nalazi podatak o tome tko je ovlašteni zastupnik proizvođača za EU ukoliko je proizvođač iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU). Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku koje grupe/podloge se ono odnosi.
4.2.3. Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat, odnosno dokaz da proizvod ima CE oznaku, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 143/13, čl. 81) i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN br. 76/13, čl. 31., čl. 32., čl. 33. i čl. 46.). Ponuditelj je sposoban ako ima potvrdu – CE certifikat izdanu od strane nadležnih instituta ili priznatih tijela za kontrolu kvalitete. Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku koje grupe/podloge se ono odnosi ili Rješenje o upisu medicinskih proizvoda (s izjavom nositelja upisa o dozvoli korištenja istog ako nije nositelj upisa) ukoliko je medicinski proizvod koji se nudi upisan u Očevidnik medicinskih proizvoda prije 1.7.2013 godine.
4.2.4. Katalozi, prospekti, specifikacije sa tehničkom specifikacijom predmeta nabave kojim se nedvojbeno dokazuje, a naručitelj može prepoznati da ponuđeni predmet nabave odgovara navedenom u specifikaciji.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
51/2016
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
10.11.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 10.11.2016 - 12:00

Mjesto:

KBCSM, Vinogradska cesta 29, ravnateljstvo.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Rok za izjavljivanje žalbe je 10 dana od dana nastanka događaja navedenih u članku 146. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi. Žalbu ponuditelj izjavljuje u pisanom obliku u skladu s odredbama članaka 145. i 159. Zakona o javnoj nabavi. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska, tel: +385 14559930, faks: +385 14559933, e-pošta: dkom@dkom.hr

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.5)Datum slanja ove objave:
23.9.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: