(HR) Prodaja motornih vozila

Izvor: Slobodna Dalmacija, 12.04.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED DUBROVNIK

Služba za ovrhu

 

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Zakona o Poreznoj upravi („Narodne novine" broj 25/12 i 112/12) i članka 150. do 152. Općeg poreznog zakona („Narodne novine" broj 147/08,136/12 i 73/13), Porezna uprava, Područni ured Dubrovnik, Služba za ovrhu, objavljuje

 

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI

 

Izlažu se javnoj prodaji zatvorenim pisanim ponudama vozila zaplijenjena u postupku ovrhe. Javna prodaja obavit će se 15. travnja 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva financija, Porezna uprava - Područni ured Dubrovnik, Vukovarska 6

 

Javnoj prodaji izložit će se slijedeće pokretnine:

R. br.

Vrsta i marka motornog vozila

God. proizv.

Regist oznaka

Procijenjena vrijednost u kn

R. br. Javne prodaje

1.

Teretni, MERCEDES 1836L

2001.

NP008CK

50.000,00

I.

2.

Prikolica, KAESSBOHRER B19 nosivosti 24.000 kg

2001.

AA326NP

70.000,00

I.

3.

Osobni, CHERVOLETAVEO 1.2 8V

2007.

DU393EC

18.100.00

I.

4.

Motocikl, PIAGGIO FLY 100

2008.

DU695EF

4.000.00

I.

5.

Motocikl, PIAGGIO FLY 100

2009.

DU258FN

5.000,00

I.

6.

Osobni, CITROEN BERUNGO 1.6 HDI

2008.

DU850EI

47.000,00

I.

7.

Motocikl, Piaggio Beverly 250

2006.

DU611DD

7.300,00

II.

 

Vozila pod rednim brojem 1. i 2. mogu se razgledati na adresi Ploče, Trg Kralja Tomislava 26., (Carinska uprava- Carinarnica Ploče) dana 14. travnja 2014. godine u vremenu od 09:00 -10:00 sati, a sva ostala motorna vozila mogu se razgledati na adresi: Dubrovnik, Liechtensteinov put 10. (Gospino polje parking „Sanitat") dana 14. travnja 2014. godine u vremenu od 11,00 12,00 sati.

Vozila od rednog broja 1. 6. ne mogu se prodavati za iznos manji od 2/3 procijenjene vrijednosti.

Vozilo pod rednim brojem 7. ne može se prodavati za iznos manji od 1/2 procijenjene vrijednosti. Vozila se kupuju po sistemu viđeno-kupljeno, te se naknadni prigovor ne uvažava.

Pisane ponude zainteresiranih kupaca predaju se dana 15. travnja 2014. godine od 09,00 do 10,00 sati na adresi Porezna uprava, Područni ured Dubrovnik, Vukovarska 6, soba 191, u zatvorenim omotnicama. Zatvorena ponuda mora sadržavati: redni broj vozila iz oglasa za koji se daje ponuda, naziv i adresu ponuđača, OIB, broj mobitela / telefona ponuđača i ponuđenu cijenu

Pravo sudjelovanja na javnoj prodaji imaju sve fizičke i pravne osobe (osim ovršenika i službenih osoba zaposlenih u Poreznoj upravi).

Javno otvaranje pisanih ponuda obavit će se dana 15. travnja 2014. godine u 10 sati na adresi Porezna uprava, Područni ured Dubrovnik, Vukovarska 6, soba 191, na kojoj su obvezni prisustvovati svi ponuđači. Ukoliko ponuđači nisu prisutni javnom otvaranju pisanih ponuda, iste se neće otvarati. Javna prodaja može započeti kada se prijave najmanje dva kupca po svakom predmetu prodaje.

U slučaju da dva ili više sudionika u zatvorenoj pismenoj ponudi ponude isti iznos, bit će pozvani da nastave s licitiranjem, s tim što iznos ne može biti manji od ponuđene pisane ponude.

Kupac čija je ponuda prihvaćena, dužan je odmah u gotovini uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od procijenjene vrijednosti vozila, a razliku između ostvarene prodajne cijene i uplaćene jamčevine u roku od 2 (dva) dana nakon javne prodaje u korist državnog proračuna Republike Hrvatske na račun HR1210010051863000160, model 68, poziv na broj 4251 - OIB (ovršenika). U protivnom ukoliko ne uplati kupovinu u zadanom roku, jamčevina mu se ne vraća, a prodaja će se izvršiti slijedećem ponuđaču koji je ispunio uvjete iz ovog oglasa. Sve informacije zainteresirane osobe mogu dobiti na telefonske brojeve 020 447-358 i 020 447-301.

 

PROČELNIK: Boris Šuvak

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: