(ispravka) Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Poslovna zona Karanovac

Datum objave: 26.08.2016. 11:04 / Izvor: Akta.ba, 12.08.2016.

Nakon sravnjavanja Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Karanovac" („Službeni glasnik opštine Petrovo" broj: 9/10) sa originalnim tekstom, uočena je tehnička greška koja se sastoji nenavođenju dijela stava 1. u članu 1. Odluke, pa se na osnovu člana 156. Poslovnika Skupštine opštine Petrovo „Službeni glasnik opštine Petrovo" broj: 10/05, 7/07, 10/13 i 5/16), daje

 

I S P R A V K A

Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona karanovac"

 

U Odluci o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Karanovac" („Službeni glasnik opštine Petrovo" broj: 9/10), u članu 1. u stavu 1. na kraju teksta, umjesto tačke stavlja se zapeta i dodaje tekst: „na planski period od deset godina".

 

 

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Mihajlović, dipl.pravnik.,s.r.

Broj: 06-013.3-1-62/2016

Datum: 10.08.2016.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: