Izdavanje pod zakup školskih kuhinja - centralna i područna škola

Datum objave: 05.10.2016. 10:56 / Izvor: Naša riječ, 04.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić", Zenica

 

Na osnovu člana 84.Zakona o osnovnoj školi i člana 111. Pravila JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić", Školski odbor na sjednici održanoj 30.09.2016. godine donio je Odluku da raspiše

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje najpovoljnijih ponuda za izdavanje školske kuhinje

 

LOT-1 :

Izdavanje pod zakup školskih kuhinja - centralna i područna škola, za obavljenje ugostiteljskih usluga za učenika i zaposlenike škole, ukupnih površina sa po cca 28 m2, sa elektro, centralnom i vodovodnom infrastrukturom, bez inventara.

Pravo učešaća najavnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su registrirana za obavljanje ugostiteljsko uslužne djelatnosti što dokazuju: -   Izvodom iz sudskog registra ili rješenjem općine kojim se odobrava obavljanje samostalne ugostiteljske djelatnosti (kopija ne starija od 6 mjeseci)

- Uvjerenjem o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem od porezne uprave,

- Izjavom da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza,

- Referenc listom o ranijem pružanju ugostiteljskih usluga u školskim kuhinjama.

Kriteriji za izbor najboljeg ponuđača: visina ponuđene cijene, raznovrsnost asortimana i usluga sa cjenovnikom i normativima spravljanih jela, te ponuđene posebne pogodnosti za učenike i školu.

 

Kriteriji za izbor najboljeg ponuđača: visina ponuđene mjesečne cijene zakupnine.

Prava i obaveze između ugovornih strana regulisaće se ugovorom koji će trajati najduže jednu školsku godinu.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u sedmičnom listu „Naša riječ ". Ponude se mogu dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv" za prikupljanje najpovoljnijih ponuda za izdavanje školske kuhinje,, " NE OTVARATI " na adresu:

 

JU OŠ " MUSA ĆAZIM ĆATIĆ ŠKOLSKA 23, 72000 ZENICA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: