Izdavanje u zakup poslovnih prostora u Sarajevu

Izvor: Dnevni Avaz, 23.05.2014.

KLINIČKI CENTAR

UNIVERZITETA

SARAJEVO

 

JAVNI POZIV

za izdavanje poslovnih prostora pod zakup

 

Nude se u zakup poslovni prostori, u vlasništvu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. kako slijedi:

 

Redni broj

Lokacija prostora

Kvadratura prostora

Početna (najniža) cijena

Režijski troškovi ( mjesečno

Period

1.

Na više lokacija za postavljanje kafe aparata (14 kafe aprata)

-

350,00 KM po aparatu + PDV

 

4 godine

2.

DIP - hol,

Namjena - postavljanja kopir aparata Lokalitet Koševo

-

200,00 KM

mjesečno

 

4 godine

3.

DIP - hol,

prostor za bankomat Lokalitet Koševo

-

800,00 KM

mjesečno + PDV

 

4 godine

4

Glavna kapija - lokacija zemljišta za postavljanje kioska Lokalitet Koševo

12,00 m2

45.00 KM/m2 +

PDV

30.00 KM komunalije i el. energija po utrošku

4 godine

5.

Glavna kapija lokacija zemljišta za postavljanje kioska Lokalitet Koševo

12,00 m2

45,00 KM/m2 +

PDV

30,00 KM komunalije i el.energija po utrošku

4 godine

6.

Glavna kapija prostor za tri (3) bankomata Lokalitet Koševo

-

800,00 KM

mjesečno po bankomatu + PDV

 

4 godine

7.

Zgrada „Sivi dom" Namjena: zdravstvena, obrazovna djelatnost Lokalitet Koševo

597,48 m2

12,00 KM/m2 + PDV

 

4 godine

8

"Bivši frizeraj" Lokalitet Koševo

23,29m2

45,00 KM/m2 + PDV

103,46 KM komunalije i el.energija po utrošku

4

godine

9.

Prostor nemedicinske discipline kod NIRR-a Namjena: apotekarska djelatnost Lokalitet Koševo

60,00 m2

10,00 KM/m2 + PDV

Režij ski troškovi će se odrediti naknadno

4 godine

10.

Ul. Nahorevska br.2 Kancelarijska djelatnost, prilagodena zgradi kolektivnog stanovanja

47,00 m2

10,00 KM/m2 + PDV

Režijski troškovi će se odrediti naknadno

4 godine

11

Samački hotel KCUS-a, prizemlje Ul. Zaima Šarca 88 Općina Centar

cca 250,00 m2

10,00 KM/m2 + PDV

Režijski troškovi će se odrediti naknadno

4 godine

12.

Ul.Branislava Đurđeva br. 12 (prostor upotrebljiv za obavljenje razliitih djelatnosti: kancelarijska, zdravstvena itd)

730,00 m2

15,00 KM/m2 + PDV

Režijski troškovi će se odrediti naknadno

4 godine

13.

Parking prostor Lokalitet Jezero

1.600,00 m2

10,00 KM/m2 + PDV

 

4 godine

 

Uvjeti:

- Poslovni prostor se uzima pod zakup u videnom stanju, a sva eventualna ulaganja na ime uređenja prostora, kao i svi ostali detalji regulisat će se ugovorom

- Djelatnost kojom će se baviti zakupac ne smije biti u suprotnosti sa djelatnošću KCUS-a

- Podzakup nije dozvoljen

- Troškove PDV-a plaća zakupac

Plaćanje šest mjeseci unaprijed svakih šest mjeseci zakupa

 

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg zakupca jc ponuđena cijena

Zainteresovana lica za unajmljivanje poslovnog prostora pod zakup prije dastavljanja ponude mogu doći na razgovor o detaljima ponude i razgledanje prostora, kontakt osoba: Šuko Zenir, dipl.ing. građ br. tel 033/297-335.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora", putem pošte lli lično na centralni protokol Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu, ul. Bolnička 25.

Ponude mogu dostavljati pravna i fizička lica a ponuda mora sadržavati slijedeće:

- pismenu prijavu sa imenom i brojem telefona kontakt osobe

- kopiju riješenje o upisu u sudski registar, kompletno, (za pravna lica)

- Uvjerenje o ID broju (za pravna lica)

- Uvjerenje o PDV broju (za pravna lica)

- Izjavu da zainteresovano lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, od datuma podnošenja ponude (za pravna lica) odnosno Izjava da protiv zaineresovanog fizičkog iica nije podignita optužnica

- Izjavu da zainteresovano lice nije proglašeno krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj predhodio datumu podnošenja ponude, ( za pravna lica).

Napomena: Poslovni prostori pod rednim brojem 9. i 11. zahtjevaju adaptaciju. Ponude se mogu dostavljati petnaest dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH i dnevnim novinama. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu zadržava pravo, da bez ikakvog ograničcnja, između prijavljenih ponudača izvrši odabir za Klinički centar najpovoljnijeg zakupca.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: