(izmjena aukcije) Nabavka hrane i prehrambenih artikala

Datum objave: 09.04.2021. 16:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.04.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1412-1-1-44-8-47/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1412-1-1-44-3-46/21
Datum objave obavještenja 1.4.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4200742210034
Kontakt osoba Armin Demirović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-220
Elektronska pošta investicije@fup.gov.ba
Internet adresa www.fup.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
20.4.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 29.04.2021. 12:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto FUP Mehmeda Spahe 7 Sarajevo
Datum i vrijeme 29.04.2021. 13:00


Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambenih artikala i napitaka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambenih artikala i napitaka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

57.205,13 KM bez PDV-a

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

57205,13

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.04.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mesa i prerađevina od mesa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mesa i prerađevina od mesa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

55.000,00 KM bez PDV-a

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.04.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka svježeg voća i povrća

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka svježeg voća i povrća

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

16.000,00 KM bez PDV-a

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.04.2021. 13:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1412-1-1-44-8-47/21
PODIJELI: