(izmjena aukcije) Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo

Datum objave: 08.04.2021. 09:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.04.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-1-137-8-212/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1157-1-1-137-3-193/21
Datum objave obavještenja 24.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
22.4.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto sala 59,II sprat,zgrada Vlade BD BiH,Bulevar mira 1 Brčko
Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:15


Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski materijal, laboratorijske pribor, laboratorijski reagensi, testovi za detekciju
patogena iz hrane za rad na automatskom analizatoru

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor
Dodatni predmet(i) 33790000-4 Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski proizvodi od stakla
33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mikrobiološke podloge

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 24931250-6 Podloge za uzgoj

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sijalice za gamicidnu lampu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 31515000-9 Ultraljubičaste svjetiljke

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski reagensi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:15
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski pribor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.04.2021. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-1-137-8-212/21
PODIJELI: