(izmjena aukcije) Nabavka medicinskih sredstava II/6/2020 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

Datum objave: 24.02.2021. 11:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-855-8-96/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 893-1-1-855-3-547/20
Datum objave obavještenja 15.12.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Amina Šuko, Lejla Mahmutović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. briše se.

Odjeljak IV 7. briše se.

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Sala Tehničkog sektora, bivša abdominalna hirurgija

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 2.b-1.,III 4.a.).

ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

VVIR MRI jednokomorni elektrostimulator srca

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

VVIR MRI jednokomorni elektrostimulator srca

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

265000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Kupca - O.J. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.03.2021. 12:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Center Sarajevo
UIN 4200089110002
Contact person Amina Šuko, Lejla Mahmutović
Address Bolnička 25
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 298-520
Fax number (033) 298-543
Email address amina.suko@kcus.ba
Website address www.kcus.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.b. Description of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Given in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

Lot number Name Date
1 SSIR jednokomorni frekvencijski adaptabilni elektrostimulator srca s 1 19.01.2021.
2 DDDR dvokomorni frekvencijski adaptabilan elektrostimulator srca s 1 19.01.2021.
3 VVIR MRI jednokomorni elektrostimulator srca 0 07.03.2021.
4 DDDR MRI dvokomorni elektrostimulator srca 1 19.01.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 SSIR jednokomorni frekvencijski adaptabilni elektrostimulator srca s 2 29.01.2021. 10:00
2 DDDR dvokomorni frekvencijski adaptabilan elektrostimulator srca s 2 29.01.2021. 10:00
3 VVIR MRI jednokomorni elektrostimulator srca 1 16.03.2021. 10:00
4 DDDR MRI dvokomorni elektrostimulator srca 2 29.01.2021. 10:00

 

 

Address and place Given in the tender documentation

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender Documentation is downloaded from the Public Procurement Portal on which it was published. Interested Bidders
may seek clarification of Tender Documents in accordance with the Terms and Conditions of Disclosure and Delivery of
Reports in Public Procurements Procedures.
Bidders participating in the said public procurement procedure are obliged to submit their Anex 3 electronically to CD.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-855-8-96/21
PODIJELI: