(izmjena aukcije) Nabavka ogrijeva

Datum objave: 19.04.2021. 13:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.04.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI


786-1-1-17-8-30/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 786-1-1-17-3-26/21
Datum objave obavještenja 26.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
IDB/JIB 4236181330005
Kontakt osoba Emir Memija
Adresa DRIN BB
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 547-200
Faks (030) 831-829
Elektronska pošta info@drin.ba
Internet adresa www.drin.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
22.4.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 04.05.2021. 10:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Datum i vrijeme 04.05.2021. 10:30

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MRKI UGALJ

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111210-5 Mrki ugalj


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
80.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.05.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PELET

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111400-4 Goriva na bazi drva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
20.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.05.2021. 10:30

 

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
786-1-1-17-8-30/21
PODIJELI: