(izmjena aukcije) Nabavka potrošnog materijala za laboratoriju doma zdravlja

Datum objave: 09.12.2020. 13:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2020.

ISPRAVKA ZA

OBAVIJEST O NABAVI

509-1-1-216-8-349/20


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 509-1-1-216-3-320/20
Datum objave obavještenja 23.11.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO
DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600324320000
Kontakt osoba Dragan Jokanović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 76101 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-541
Faks
Elektronička pošta dragan.jokanovic.jzubrcko@gmail.com
Internet adresa http://www.jzubrcko.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
21.12.2020.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto JZU "Zdravstveni centar Brčko", R.Dž. Čauševića 1 (dom zdravlja), dvorana za
edukaciju, II kat

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05

Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
U prilogu je objavljena nova tehnička specifikacija za lot 1. Svi potencijalni ponuditelji prilikom davanja ponude za lot 1
moraju to učiniti na novoj specifikaciji, u protivnom, takva ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 6 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 7 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 8 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 9 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 10 (VII,VIII,IX).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - REAGENSI I LABORATORIJSKI TESTOVI

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82910,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT „NYCOCARD READER“

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2260,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - POTROŠNI MATERIJAL ZA APARATE „BT“

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18676,68

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - REAGENSI ZA HEMATOLOŠKI BROJAČ „XS 500i“

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12715,15

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 - REAGENSI ZA HEMATOLOŠKI BROJAČ „XP 300“

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

43606,12

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - TRAKE ZA URIN, ZA APARAT „LABUREADER“

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - TRAKE ZA URIN, ZA APARAT „URIN STRIP READER 40“

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1750,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 - POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL – SISTEMI ZA UZIMANJE KRVI

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55318,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9 - POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10 - POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL – LABORATORIJSKA PLASTIKA

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11863,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.12.2020. 13:05

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
509-1-1-216-8-349/20
PODIJELI: