(izmjena aukcije) Nabavka računara i računarskih komponenti

Datum objave: 26.04.2021. 10:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.04.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

113-1-1-33-8-47/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 113-1-1-33-3-31/21
Datum objave obavještenja 16.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200351290009
Kontakt osoba Ergin Osmić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 408-056
Faks (033) 408-057
Elektronska pošta ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa www.bhrt.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
1.5.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000
Sarajevo
Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:15

Odjeljak V mijenja se i glasi:
- Ponude se dostavljaju u dva primjerka, i to u originalu i fotokopiji;
- Tenderska dokumentacija dostupna je isključivo na web portalu elektronskih javnih nabavki:
www.ejn.gov.ba;
- Zatvorene i zapečaćene ponude sa punom adresom primaoca i jasno uočljivom naznakom:
"Ponuda za javno nadmetanje za nabavku računara i računarskih komponenti po Lotu br. __ -
NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i
Hercegovine najkasnije do roka naznačenog u tački IV 6, ovog Obavještenja;
- Tender se ponovo pokreće i određuje se novi rok za otvaranje ponuda nakon Zaključka
URŽ-a br. JN2-01-07-1-062-5/21 kojom je žalba kandidata D&D Montaža d.o.o. iz Brčkog
odbačena kao neuredna.

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarskih komponenti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka repariranih računara sa licenciranim OS za potrebe ugovornog organa Radiotelecizije Bosne i Hercegovine.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine
30211400-5 Kompjuterske konfiguracije
Dodatni predmet(i) 30213000-5 Personalni kompjuteri
30213100-6 Laptopi
30231000-7 Kompjutorski ekrani i konzole

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 (jedna) godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:15

X Dodatne informacije

- Ponude se dostavljaju u dva primjerka, i to u originalu i fotokopiji;
- Tenderska dokumentacija dostupna je isključivo na web portalu elektronskih javnih nabavki:
www.ejn.gov.ba;
- Zatvorene i zapečaćene ponude sa punom adresom primaoca i jasno uočljivom naznakom:
"Ponuda za javno nadmetanje za nabavku računara i računarskih komponenti po Lotu br. 1 -
NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i
Hercegovine najkasnije do roka naznačenog u tački IV 6, ovog Obavještenja.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarskih komponenti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka novih računara sa licenciranim OS, računarskih komponenti i periferne opreme za potrebe ugovornog organa
Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine
30211400-5 Kompjuterske konfiguracije
30213000-5 Personalni kompjuteri
30213100-6 Laptopi
30230000-0 Kompjuterska oprema
30231000-7 Kompjutorski ekrani i konzole
Dodatni predmet(i)
30232000-4 Periferna oprema
30232110-8 Laserski štampači
30233100-2 Jedinice za spremanje u kompjuteru
30233180-6 Uređaji za spremanje s flash memorijom
30236000-2 Razna kompjuterska oprema
30237300-2 Potrepštine za kompjutere

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 (jedna) godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova


Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:15

X Dodatne informacije

- Ponude se dostavljaju u dva primjerka, i to u originalu i fotokopiji;
- Tenderska dokumentacija dostupna je isključivo na web portalu elektronskih javnih nabavki:
www.ejn.gov.ba;
- Zatvorene i zapečaćene ponude sa punom adresom primaoca i jasno uočljivom naznakom:
"Ponuda za javno nadmetanje za nabavku računara i računarskih komponenti po Lotu br. 2 -
NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i
Hercegovine najkasnije do roka naznačenog u tački IV 6, ovog Obavještenja.
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
113-1-1-33-8-47/21
PODIJELI: