(izmjena aukcije) Nabavka rezervnih dijelova za vozila iz programa VW, AUDI i ŠKODA koja su u garanciji i van garancije

Datum objave: 26.03.2021. 15:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1412-1-1-34-8-43/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1412-1-1-34-3-39/21
Datum objave obavještenja 19.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4200742210034
Kontakt osoba Armin Demirović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-220
Elektronska pošta investicije@fup.gov.ba
Internet adresa www.fup.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
8.4.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 12.04.2021. 12:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto FUP Mehmeda Spahe 7 Sarajevo
Datum i vrijeme 12.04.2021. 15:00





Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).





ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa VW (vozila u garanciji)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa VW (vozila u garanciji)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.04.2021. 15:00



ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa VW i Audi (vozila nisu u garanciji)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa VW i Audi (vozila nisu u garanciji)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.04.2021. 15:00



ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa ŠKODA (vozila u garanciji)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa ŠKODA (vozila u garanciji)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.04.2021. 15:00



ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa ŠKODA (vozila nisu u garanciji)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa ŠKODA (vozila nisu u garanciji)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.04.2021. 15:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1412-1-1-34-8-43/21
PODIJELI: