(izmjena aukcije) Nabavka testova, reagenasa, hemikalija i drugih potrošnih materijala za potrebe patologije

Datum objave: 20.04.2021. 07:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.04.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVIJEST O NABAVI


509-1-1-62-8-128/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 509-1-1-62-3-104/21
Datum objave obavještenja 1.4.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO
DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600324320000
Kontakt osoba Petar Matić
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 76101 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-541
Faks
Elektronička pošta dragan.jokanovic.jzubrcko@gmail.com
Internet adresa http://www.jzubrcko.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 2.a. mijenja se i glasi:
8

Odjeljak II 3.c. mijenja se i glasi:
177480,00

Odjeljak IV 3. briše se.

Odjeljak IV 7. briše se.

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto JZU "Zdravstveni centar Brčko"R.Dž. Čauševića 1, Brčko, Dvorana za edukaciju

Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Ugovorni organ je objavio Izmijenjenu tehničku specifikaciju i Izmijenjen Nacrt okvirnog sporazuma gdje su formirana još 3
lota (ukupno 8 lotova) i koju su dužni preuzeti svi potencijalni ponuđači. Ukoliko ugovorni organ zaprimi tehničku
specifikaciju i nacrt okvirnog sporazuma na starom obrascu takve ponude neće biti uzete u razmatranje. Došlo je do izmjene
procijenjene vrijednosti točka 5.2. TD i umjesto iznosa 178.730,00 KM treba da stoji 177.480,00 KM. Isto tako iz TD. se brišu
zahtjevi pod točkom 13. TD - Ostali uvjeti za kvalifikaciju pod stavkom 2 - uzorci i pod stavkom 3 - katalog/deklaracija što zna
či da ponuđači nisu dužni dostavljati dokumentaciju pod stavkama 2 i 3 - točka 13. TD a u točki 28. TD. treba da stoji da
ugovorno tijelo ne zahtijeva dostavu uzoraka. Zbog navedenih izmjena pomjeren je rok za prijem i otvaranje ponuda. Rok za
prijem ponuda je 05.05.2021. godine do 12:30 sati a otvaranje ponuda će se održati isti dan odnosno 05.05.2021. godine u
12:35 sati.

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (III 1.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (III 1.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (III 1.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (III 1.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (III 1.,VII,VIII,IX).
Dodaje se ANEKS B za lot broj: 6.
Dodaje se ANEKS B za lot broj: 7.
Dodaje se ANEKS B za lot broj: 8.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 1

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada bolnice, Banjalučka 3, Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:35ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 2

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15830,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada bolnice, Banjalučka 3, Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:35ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 3

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8592,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada bolnice, Banjalučka 3, Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:35ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 4

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27485,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada bolnice, Banjalučka 3, Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:35ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 5

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34113,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada bolnice, Banjalučka 3, Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:35ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 6

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada bolnice, Banjalučka 3, Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:35ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 7

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada bolnice, Banjalučka 3, Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:35ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 8

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada bolnice, Banjalučka 3, Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:35

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
509-1-1-62-8-128/21
PODIJELI: