(izmjena aukcije) Nabavka uglja

Datum objave: 05.02.2021. 14:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1002-7-1-19-8-33/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1002-7-1-19-3-21/21
Datum objave obavještenja 26.1.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Larisa Skrobo, Slaven Petrović
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronska pošta info@sumesbk.ba
Internet adresa http://www.sumesbk.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
17.2.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 17.02.2021. 09:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf
Datum i vrijeme 17.02.2021. 09:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1002-7-1-19-8-33/21
PODIJELI: