(izmjena i dopuna plana nabavki za 2021. godinu) Nabavka materijala za održavanje higijene, kancelarijskog materijala, toplih i hladnih napitaka, tonera i tinti, usluga pranja motornih vozila, oglašavanja u dnevnim novinama, osiguranja motornih vozila, tehničkog pregleda motornih vozila

Datum objave: 21.04.2021. 07:23 / Izvor: Akta.ba, 17.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA B0SNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA 

 

Broj: 02/6-04-1313-1/21

Tuzla, 16.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), donosi se

 

ODLUKA

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Plana zajedničkih nabavki za 2021. godinu

 

Član 1.

U članu 3. Odluke o utvrđivanju Plana zajedničkih nabavki za 2021. godinu broj: 02/6-04-1313/21 od 29.01.2021. godine, u Tabeli Plan zajedničkih nabavki za 2020. godinu umjesto „2020" mijenja se u „2021",zatim se dodaju nove stavke koje glase:

 

Red.br.

Predmet nabavke

 

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni sporazum/ Ugovor

Trajanje

IZVOR

FiNANSIRANJA

2

2                               3 

4

5

6

7

 

9

2

Nabavka usluga pranja motornih vozila

50112300-6

48.568,00

Konkurentski zahtjev

I kvartal

Okvirni sporazum

24 mjeseca

Budžet Tuzlanskog kantona

3

Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene

398000004)

532.553,00

Otvoreni postupak

1 kvartal Okvirni sporazum

24 mjeseca

Budžet Tuzlanskog kantona

4

Nabavka i Isporuka kancelarijskog materijala

30190000-7

809.864,00

Otvoreni postupak

Okvirni 1 kvartal |

sporazum

24 mjeseca

Budžet  Tuzlanskog kantona

5

Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama

92400000-5

110.842,00

Otvoreni postupak

II kvartal

Okvirni sporazum

24 mjeseca

Budžet Tuzlanskog kantona

6

Nabavka i isporuka toplih i hladnih napitaka

15982000-5

158.809,00

Otvoreni postupak

11 kvartal Okvirni sporazum

24 mjeseca

Budžet Tuzlanskog kantona

7

Nabavka i isporuka tonera i tinti

30125100-2

596.622,00

Otvoreni postupak

II kvartal

Okvirni sporazum

24 mjeseca

Budžet Tuzlanskog kantona

8

Nabavka usluga osiguranja motornih vozila

66514110-0

130.072,00

Otvoreni postupak

II kvartal

Okvirni sporazum

24 mjeseca

Budžet Tuzlanskog kantona

9

I Nabavka usluga tehničkog  pregleda motornih vozila

71631200-2

26.168,00

Konkurentski zahtjev

11 kvartal

Okvirni sporazum

24 mjeseca

Budžet Tk

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena na internetskoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

 

 

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI|A BOSNE i HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON

 

Broj: 02/6-04-1313/21

Tuzla, 29.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), donosi se

 

ODLUKA

o utvrđivanju Plana zajedničkih nabavki za 2021. godinu

 

Član 1.

Ovom Odlukom rukovodilac Ureda za zajedničke poslove utvrđuje Plan nabavki za 2021. godinu, za zajedničke javne nabavke koje provodi u ime i za račun sljedećih ugovornih organa: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo finansija, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo privrede, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za kulturu sport i mlade, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Pedagoški zavod Tuzla, Ured za zajedničke poslove, Ured za zakonodavstvo, Ured Vlade, Ured Premijera, Kantonalna direkcija robnih rezervi, Komisija za koncesije, Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalna Agencija za privatizaciju, Kantonalno pravobranilaštvo, Kantonalno tužilaštvo i Kantonalni sud Tuzli. Općinski sud Tuzla, Općinski sud Lukavac, Općinski sud Banovići, Općinski sud Živinice, Općinski sud Gračanica, Općinski sud Gradačac, Općinski sud Kalesija. Općinski sud u Srebreniku, OŠ "Banovići" Banovići, OŠ "Banovići selo" Banovići, OŠ "Grivice" Banovići, OŠ "Seona" Banovići, OŠ" Treštenica" Banovići, OŠ "Dr Safvet-beg Bašagić" Gradačac, OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac, OŠ "Hasan Kikić" Gradačac, OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac, OŠ "Mehmed- beg Kapetanović" Srnice D. Gradačac, OŠ "Edhem Mulabdić" Medida D. Gradačac, OŠ "Musa Ć.Ć." Zelinja D. Gradačac, OŠ "Kalesija" Kalesija, OŠ "Rainci G." Kalesija, OŠ "Tojšići" Kalesija, OŠ "Memići" Kalesija, OŠ "Vukovije" Kalesija, OŠ "Kladanj" Kladanj, OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj, OŠ "Čelić" Čelić, OŠ "Humci" Čelić, OŠ "Vražići" Čelić, OŠ "Lukavac grad" Lukavac, OŠ "Lukavac mjesto" Lukavac, OŠ "Dobošnica" Lukavac, OŠ "Puračić" Lukavac, OŠ "Turija" Lukavac, OŠ "Poljice" Lukavac, OŠ "Prokosovići" Lukavac, OŠ "Gnojnica" Lukavac, Prva Osn. Škola, Srebrenik, OŠ "Špionica" Srebrenik, OŠ "Sladna" Srebrenik, OŠ "Duboki potok" Srebrenik, OŠ "Tinja" Srebrenik, OŠ "Podorašje" Srebrenik, Druga OŠ Srebrenik, OŠ "Rapatnica" Srebrenik, OŠ "Kreka" Tuzla, OŠ "Miladije" Tuzla, OŠ "Centar" Tuzla, OŠ "Tušanj" Tuzla, OŠ "M ej dan" Tuzla, OŠ "G. Tuzla" Tuzla, OŠ "Bukinje" Tuzla, OŠ "Novi grad" Tuzla, OŠ "Brčanska malta" Tuzla, OŠ "Pazar" Tuzla, OŠ "Mramor" Mramor Tuzla, OŠ "Breške" Breške, Tuzla, OŠ "Solina" Tuzla, OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla, OŠ "Slavinovići", Tuzla, OŠ "Husino" Husino, Tuzla, OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla, OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla, OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla, OŠ "Jala", Tuzla, OŠ "Podrinje" Mihat, Tz, Osnovna muzička škola, Tuzla, Prva OŠ 

Živinice, OŠ "Đurđevik", Živinice, OŠ "Dubrave", Živinice, OŠ "Višća", Živinice, OŠ "Bašigovci", Živinice, OŠ "Gračanica", Živinice, OŠ "Šerići", Živinice, OŠ "Živinice G.", Živinice, Druga OŠ Živinice, OŠ "Teočak" Teočak, Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić", Druga OŠ Gračanica, OŠ "Stjepan polje" Gračanica, OŠ "Miričina" Gračanica, OŠ "D. Orahovica" Gračanica, OŠ "G. Orahovica" Gračanica, OŠ "Doborovci" Gračanica, OŠ "Džakule" Gračanica, OŠ "Soko" Gračanica, OŠ "Lukavica" Gračanica, OŠ "Malešići" Gračanica, OŠ " Brijesnica" B.V. Doboj -Istok, OŠ "Klokotnica" Doboj -Istok, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, OŠ "Sapna", Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, OŠ " Sveti Franjo" Tuzla, OŠ Sjenjak, MSŠ Banovići, MSŠ Abdulah Kovačević Čelić, MSŠ Hasan Kikić, Gradačac, Gimnazija "MustafaN.", Gradačac, MSŠ Kalesija, MŠS Musa C.Ć. Kladanj, Ekonomsko-hemijska škola Lukavac, Elektro-mašinska škola Lukavac, Mješovita srednja škola Lukavac (Gimnazija), MS Hemijska škola Tuzla, MS Elektrotehnička škola, Tuzla, Gimnazija Meša Selimović, Tuzla, Gradev.-Geodetska škola Tuzla, MS Mašinska škola, Tuzla, Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla, MS Saobraćajna škola, Tuzla, Medicinska škola, Tuzla, Srednja Muzička škola, Tuzla, MS Rudarska škola, Tuzla. Gimnazija Ismet Mujezinović, Tuzla, Behram-begova medresa, Tuzla, KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla, MSŠ Srebrenik, MSŠ Teočak, MSŠ Živinice, MSŠ Gračanica, Gimnazija Mustafa Kamarić, Gračanica, MSŠ Doboj -Istok, Brijesnica Velika, MSŠ Tuzla, MSŠ Sapna, Gimnazija Živinice, JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla, JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla, JU Muzej istočne Bosne Tuzla, JU Arhiv Tuzlanskog kantona, JU Narodno pozorište Tuzla, JU Bosanski kulturni centar Tuzla i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

 

Član 2.

Plan nabavki za organe iz člana 1. ove Odluke odnosi se na postupke koji se provode u 2021. godini, a obuhvata procijenjene vrijednosti ugovornih organa iz DOB-a (Dokumenta okvirnog Budžeta) za 2021 .-2023. godinu.

Plan nabavki se tokom budžetske godine može izmijeniti ili dopuniti, a sve izmjene i dopune biće vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabaki.

 

Član 3.

Za 2021. godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavki: 

 

PLAN ZAJEDNIČKIH JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

R. br

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni sporazum/ Ugovor

Trajanje Okvirnog sporazuma

IZVOR FINANSIRANJA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Nabavka i isporuka energcnata za zagrijavanje prostorija (ugalj)

09111100-1

724.164,00

Otvoreni postupak

1 KVARTAL

Okvirni sporazum

2 godine

Budžet Tuzlanskog kantona

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena na internetskoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: