(izmjena) Izvođenje radova na izgradnji brze gradske ceste LOT 3B između petlje Vlakovo i Mostarskog raskršća, centar za održavanje i kontrolu prometa COKP Sarajevo te kablovsku vezu TS 110/10 kV Vogošća sa TS 10/0,4 kV Naplatne kućiće Jošanica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBiH D.O.O.
MOSTAR
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 272-1-3-12-262/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 272-1-3-11-217/14
Datum objave obavještenja: 10.2.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Lejla Hodžić
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 036512300
Faks: 036512301
Elektronska po{ta: info@jpautoceste.ba
Internet adresa:www.jpautoceste.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 5.5.2014, vrijeme: 12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 5.5.2014, vrijeme: 12:15,
mjesto: Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo.
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: 272-1-3-11-217/14
Date of publication: 10.2.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Public company "Motorways of the Federation of
BiH" Ltd Mostar
Contact person: Lejla Hodžić
Address: Braće Fejića bb
Postal code: 88000
Municipality/City: Mostar
Identification number: 4227691540005
Telephone: 036512300
Fax: 036512301
E-mail:info@jpautoceste.ba
Internet address: www.jpautoceste.ba
I.2.Corrections:
Section III.3 is changed as: Date: 5.5.2014, Time: 12:00, Address
and place: Dubrova~ka 6, 71000 Sarajevo
(F-6711-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: