(izmjena) Izvođenje radova na izgradnji kolektora i kanalizacione mreže na desnoj obali rijeke Neretve u gradu Konjicu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

F. ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
OPĆINA KONJIC
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 75-1-3-12-72/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 75-1-3-11-64/13
Datum objave obavještenja: 16.12.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Konjic
Kontakt osoba: Esad Omerović
Adresa: Maršala Tita 62.
Poštanski broj: 88400
Opština/Grad: Konjic
IDB/JIB: 4227204140005
Telefon: 036712200
Faks: 036729813
Elektronska po{ta: opcina.konjic@konjic.ba
Internet adresa:www.konjic.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 21.4.2014, vrijeme: 10:30.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 21.4.2014, vrijeme: 11:00,
mjesto: Općina Konjic,Maršala Tita 62,88400 KONJIC, SALA ZA
SASTANKE.
Odjeljak V. mijenja se i glasi: se dopunjavaju sa:
Postupak je bio obustavljen zbog žalbe. Nakon što je žalba odbijena
postupak se nastavlja sa novim rokom za dostavu ponuda samo za
"LOT 2 - IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA KANALIZACI-
ONE MREŽE NA DESNOJ OBALI NERETVE, GRADSKE
ZONE KONJICA".
Svi ostali dijelovi obavještenja ostaju isti.
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: 75-1-3-11-64/13
Date of publication: 16.12.2013.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Municipality of Konjic
Contact person: Esad Omerović
Address: Maršala Tita 62.
Postal code: 88400
Municipality/City: Konjic
Identification number: 4227204140005
Telephone: 036712200
Fax: 036729813
E-mail:opcina.konjic@konjic.ba
Internet address: www.konjic.ba
I.2.Corrections:
Section III.3 is changed as:Date: 21.4.2014, Time: 10:30.
Section IV. is changed as: Additional information is added as: The
process was suspended due complaint.After the compleint
settlemeint procedure is continues with a new deadline for the sub-
mission of bids for LOT 2 - Construction / reconstruction sewage
network on right side of the river Neretva, the urban area of Konjic "
Other elements of the tender documents do not change.
(F-5433-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: