(izmjena) Javni oglas o pokretanju postupka odobravanja redova vožnje za redovni javni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama

Datum objave: 27.02.2020. 10:56 / Izvor: Oslobođenje, 27.02.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KLADANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-23-210-2/20

Datum, 25.02.2020.godine

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 28/06 i 2/10), člana 5., 33. i 35. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), Rješenja o pokretanju postupka odobravanja i registracije redova vožnje broj: 02-23-210-1/20 od 28.01.2020.g. i Rješenja o izmjeni Rješenja o pokretanju postupka odobravanja redova vožnje za redovni javni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama broj: 02-23-210-1/20 'od 25.02.2020.g., Općinski Načelnik putem Službe za finansije poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj, objavljuje:

 

IZMJENU JAVNOG OGLASA

o pokretanju postupka odobravanja redova vožnje za redovni javni linijski prijevoz - putnika na općinskim autobusnim linijama

 

I

U Javnom oglasu o pokretanju postupka odobravanja redova vožnje za redovni javni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama broj: 02-23-210-2/20 od 28.01.2020.g. objavljenom na web stranici Općine Kladanj dana 29.01.2020.g., dnevnim novinama Oslobođenje dana 30.01.2020.g. i u "Službenim novinama FBiH" broj: 9/20 od 05.02.2020. g. pod tačkom 1. riječi "vrijeme povratka 05:50" zamjenjuju se riječima "vrijeme povratka 06:35".

II

Rok za podnošenje zahtjeva sa propisanom dokumentacijom je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenim novinama FBiH, dnevnim novinama koji se distribuira na području cijele Federacije BiH i na službenoj web stranici općine Kladanj.

III

Ostale odredbe Javnog oglasa ostaju nepromijenjene.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Jusuf Čavkunović, dipl.ing.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: