(izmjena) Javni poziv na dostavu CPE uređaja za poslovne korisnike radi provjere kompatibilnosti sa pristupnim uređajima BH Telecom-a: za pakete usluga MPLS VPN i stalnog pristupa internetu (Business, Business Pro i Eduka)

Izvor: eKapija.ba, 30.04.2014.

Javni poziv na dostavu CPE uređaja za poslovne korisnike

radi provjere kompatibilnosti sa pristupnim uređajima BH Telecom-a

 

BH Telecom d.d. Sarajevo radi na unapređenju usluga za poslovne korisnike, unutar kojeg će se vršiti testiranje CPE (Eng. Customer Permises Equipment) opreme za poslovne korisnike za pružanje paketa usluga MPLS VPN i stalnog pristupa Internetu (Business, Business Pro i Eduka). Sva CPE oprema koja se bude testirala prema kriterijima ovog javnog poziva, mora biti kompatibilna sa postojećom pristupnom opremom (DSLAM, MSAN, IP/ MPLS, 3G BTS) instaliranom u mreži BH Telecoma.

Nakon završenog testiranja, za svaki CPE uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o kompatibilnosti CPE uređaja sa BH Telecom pristupnom DSLAM, MSAN, IP/ MPLS, 3G BTS opremom sa izvještajem o testiranju.

Svi testni primjerci uređaja će biti vraćeni u roku ne kraćem od 60 dana i ne dužem od 90 dana.

Opremu je moguće dostaviti i preuzeti lično.

Aktivnost provjere kompatibilnosti sa pristupnim uređajima BH Telecom-a se odnosi isključivo na tipove terminalne opreme CPE uređaja navedenih u ovom javnom pozivu. BH Telecom zadržava pravo testiranja i ostalih usluga namijenjenih poslovnim korisnicima iz naše ponude, kao i usluga koje se namjeravaju uvesti u narednom periodu, u okvirima priloženih tehničkih karakteristika.

Potvrde o kompatibilnosti CPE uređaja sa BH Telecom pristupnom DSLAM, MSAN, IP/ MPLS, 3G BTS opremom koristiće se kao sastavni dio dokumentacije ponuđača u postupcima nabavke CPE terminalne opreme. Potvrde o kompatibilnosti će važiti isključivo za tip i verziju CPE uređaja koji se dostavi na testiranje. Za svaku novu verziju hardvera ili softvera potrebno je dobiti novu potvrdu o kompatibilnosti. Rok važenja Potvrde o usaglašenosti je jedna godina. Po isteku ovog roka dobavljač je dužan ponovo pokrenuti postupak testiranja.

 

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite CPE uređaje koji odgovaraju traženim karakteristikama navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu:

 

BH Telecom d.d.Sarajevo

Direkcija BH Line

Obala Kulina Bana 8, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

sa naznakom:“ CPE uređaji za testiranje usluga za poslovne korisnike“.

 

Javni poziv ostaje otvoren 2 (dva) mjeseca od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

CPE uređaje, minimalno 1 komad, je potrebno dostaviti u orginalnom, kompletnom pakovanju, što uključuje: napajanje, software ukoliko je potreban, tehničku dokumentaciju, detaljan user manual i ostale elemente potrebne za uspješno testiranje.

Također je potrebno navesti sljedeće podatke:

Proizvođač opreme sa kontakt podacima za tehničku podršku.

Model (kodna oznaka koja se koristi npr. prilikom dostavljanja ponude BH Telecomu).

Softverska verzija na uređaju.

Hardverska verzija za uređaj.

Serijski broj.

 

Tehničke specifikacije CPE terminalne oprema za usluge MPLS VPN i stalnog pristupa Internetu (Business, Business Pro i Eduka), za koju BH Telecom vrši testiranje radi provjere kompatibilnosti, treba da zadovolji sljedeće minimalne karakteristike:

 

TIP 1: Tehnička specifikacija za CPE SHDSL WAN sa GSM 3G

 

Namjena i opšte karakteristike

·         CPE SHDSL sa GSM 3G je routerski uređaj namijenjen poslovnim korisnicima paketa usluga  MPLS VPN i stalnog pristupa Internetu (Business, Business Pro i Eduka) koji svojim karakteristikama ispunjava kriterije raspoloživosti i pouzdanosti u radu 24/7/365.

·         Uređaj mora biti snabdjeven SHDSL WAN primarnim portom i 3G GSM WAN back-up portom, te biti osposobljen za pouzdano, brzo i sigurno automatsko prebacivanje sa primarnog na back-up link i obrnuto.

·         Uređaj mora imati SHDSL port sa mogućnošću EFM bondiranja do 4 parice i podržavati simetrični bandwidth brzina do 20Mbps, uz interoperabilnost sa postojećim MSAN/DSLAM uređajima u mreži BH Telecoma.

 ·         Uređaj mora imati 3G GSM HSPA/EDGE/UMTS/GPRS integrisani radio interfejs modem sa standardnim SIM card slot-om ili USB konektor za eksterni USB modem – dongle (potrebno dostaviti) istih 3G karakteristika.

 ·         Uređaj mora podržati udaljeni pristup i upravljanje bez ograničenja u pogledu administracije, sa zaštitom pristupa uređaju, konfiguraciji i konfiguracionom fajlu putem korisničkog imena i lozinke.

·         Uređaj mora podržati diferencijaciju i klasifikaciju servisa.

 

Portovi

·         1 WAN port: G.SHDSL/SHDSL.bis za 4-parično EFM bondiranje simetričnog bandwidth-a brzina do 20Mbps.

·         1 WAN port: 10/100 Base-T zaseban port ili LAN port koji se može konfigurisati kao WAN port.

·         1 WAN port: 3G GSM HSPA/EDGE/UMTS/GPRS radio interface sa mogućnošću režima rada kao primarnog ili back-up linka: integrisani radio interfejs modem sa standardnim SIM card slot-om ili s USB konektorom za eksterni USB modem – dongle (potrebno dostaviti) istih 3G karakteristika.

·         Minimalno 4 LAN porta: 10/100 Base-T (IEEE 802.3 Ethernet), sa osobinama nezavisnog upravljanja portovima, Auto-negotiating full/half duplex, Auto-MDI/MDIX.

·         1 Console/AUX port ili mogućnost pristupa preko jednog od Ethernet LAN portova za inicijalnu konfiguraciju.

 

Switching

·           Managed switching, uz mogućnost pridruživanja svakom pojedinačnom LAN Ethernet portu servisnog VLAN-a kroz poseban VC (minimalno 4 VC-a).

·           Port-based VLAN

·           IEEE 802.1 Vlan Tagging                                                                                                  

·           IEEE 802.1 Vlan trunking

·           IEEE 802.1 Transparent Bridging

·           IEEE 802.1 Spanning Tree Protocol

·           MAC filtering

 

Routing

·         Static routing

·         Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2)

·         Open Shortest Path First (OSPF)

·         Border Gateway Protocol (BGP)

·         Network Address Translation / Port Address Translation

·         Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, relay, client

·         Domain Name System (DNS), proxy i relay

·         Virtual Route Forwarding (VRF)

·         Uređaj mora podržavati napredno IPv4 I IPv6  routiranje

·         IPv4 and IPv6 Multicast

·         Podrška za IPv4/IPv6 dual stack / DS-Lite

 

Sigurnost

·         Stateful inspection transparent firewall

·         ICMP attack defense

·         DoS attack defense

·         Firewall log

·         ARP security

·         Access control lists (ACLs)

·         HTTP, HTTPS, FTP, Telnet Authentication

 

Quality of Service (QoS)

·         Differentiated Services (DiffServ), na nivou ethernet VLAN-a, sa mogućnostima markiranja korisničkog saobraćaja sa podrškom za 802.1p CoS markacija, i markiranje na nivou fizičkog LAN porta

·         Class of service (CoS)-to-differentiated services code point (DSCP) mapping

·         Class-Based Traffic Shaping (CBTS), Class-Based Traffic Policing (CBTP)

·         Priority Queuing

 

Upravljanje i održavanje

·           Telnet, SNMP(v1/v2c/v3), HTTP/ HTTPS management

·           Installation Wizard

·           Password protection - zaštita pristupa uređaju, konfiguraciji i konfiguracionom fajlu

·           Configuration and software back-up and restore

·           TFTP/FTP client download/upload

·           Event logging

·           NTP

 

Napajanje

·         220V, 50Hz sa standardnim Euro napojnim priključkom.

 

 

TIP 2: Tehnička specifikacija za CPE Optički Ethernet WAN

 

Namjena i opšte karakteristike

·         CPE s optičkim ethernet WAN portom je routerski uređaj namijenjen poslovnim korisnicima paketa usluga  MPLS VPN i stalnog pristupa Internetu (Business, Business Pro i Eduka) koji svojim karakteristikama ispunjava kriterije raspoloživosti i pouzdanosti u radu 24/7/365.

·         Uređaj mora biti snabdjeven SFP optičkim WAN portom i interoperabilan sa modulima/kartama postojećih pristupnih uređaja u BHT mreži.

·         Uređaj mora podržati udaljeni pristup i upravljanje bez ograničenja u pogledu administracije, sa zaštitom pristupa uređaju, konfiguraciji i konfiguracionom fajlu putem korisničkog imena i lozinke.

·         Uređaj mora podržati diferencijaciju i klasifikaciju servisa.

 

Portovi

·         1 WAN SFP Optički port s podrškom za 1000 Base-LX i 1000 Base-BX, popunjen sa pripadajućim SFP optičkim modulom tipa 1000 Base-LX (1310 nm).

·         1 WAN port: 1000 Base-T zaseban port ili postojeći LAN port koji se može konfigurisati kao WAN port.

·         Minimalno 4 LAN porta: 100/1000 Base-T (IEEE 802.3 Ethernet), nezavisno upravljanje portovima, Auto-negotiating full/half duplex, Auto-MDI/MDIX.

·         1 Console/AUX port ili mogućnost pristupa preko jednog od Ethernet LAN portova za inicijalnu konfiguraciju.

 

Switching

·           Managed switching, mogućnost pridruživanja svakom pojedinačnom LAN Ethernet portu servisnog VLAN-a

·           Port-based VLAN

·           IEEE 802.1 Vlan Tagging

·           IEEE 802.1 Vlan trunking

·           IEEE 802.1 Transparent Bridging

·           IEEE 802.1 Spanning Tree Protocol

·           MAC filtering

 

Routing

·         Static routing

·         Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2)

·         Open Shortest Path First (OSPF)

·         Border Gateway Protocol (BGP)

·         Network Address Translation / Port Address Translation

·         Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, relay, client

·         Domain Name System (DNS), proxy i relay

·         Virtual Route Forwarding (VRF)

·         Uređaj mora podržavati napredno IPv4 I IPv6  routiranje

·         IPv4 and IPv6 Multicast

·         Podrška za IPv4/IPv6 dual stack / DS-Lite

 

Sigurnost

·           Stateful inspection transparent firewall

·           CMP attack defense

·           DoS attack defense

·           Firewall log

·           ARP security

·           Access control lists (ACLs)

·           HTTP, HTTPS, FTP, Telnet Authentication

 

Quality of Service (QoS)

·         Differentiated Services (DiffServ), na nivou etherneta VLAN-a, sa mogućnostima markiranja korisničkog saobraćaja  sa podrškom za 802.1p CoS markacija, i markiranje na nivou fizičkog LAN porta

·         Class of service (CoS)-to-differentiated services code point (DSCP) mapping

·         Class-Based Traffic Shaping (CBTS), Class-Based Traffic Policing (CBTP)

·         Priority Queuing

 

Upravljanje i održavanje

·           Telnet, SNMP(v1/v2c/v3), i HTTP/ HTTPS management

·           Installation Wizard

·           Password protection - zaštita pristupa uređaju, konfiguraciji i konfiguracionom fajlu

·           Configuration and software back-up and restore

·           TFTP/FTP client download/upload

·           Event logging

·           NTP

 

Napajanje

·          220V, 50Hz sa standardnim Euro napojnim priključkom.

 

TIP 3: Tehnička specifikacija za CPE GSM 3G WAN

 

Namjena i opšte karakteristike

·         CPE za GSM 3G WAN je uređaj namijenjen poslovnim korisnicima paketa usluga  MPLS VPN koji svojim karakteristikama ispunjava kriterije raspoloživosti i pouzdanosti u radu 24/7/365.

·         Uređaj mora imati WAN 3G GSM HSPA/EDGE/UMTS/GPRS integrisani radio interfejs modem sa standardnim SIM card slot-om ili USB konektor za eksterni USB modem – dongle (potrebno dostaviti) istih 3G karakteristika.

 ·         Uređaj mora podržati udaljeni pristup i upravljanje bez ograničenja u pogledu administracije, sa zaštitom pristupa uređaju, konfiguraciji i konfiguracionom fajlu putem korisničkog imena i lozinke.

·         Uređaj mora podržati diferencijaciju i klasifikaciju servisa.

 

 Portovi

·         1 WAN port: 3G GSM HSPA/EDGE/UMTS/GPRS radio interface sa mogućnošću režima rada kao primarnog linka: integrisani radio interfejs modem sa standardnim SIM card slot-om ili s USB konektorom za eksterni USB modem – dongle (potrebno dostaviti) istih 3G karakteristika.

·         Minimalno 1 LAN port: 10/100 Base-T (IEEE 802.3 Ethernet), Auto-negotiating full/half duplex, Auto-MDI/MDIX.

·         1 Console/AUX port ili mogućnost pristupa preko Ethernet LAN porta za inicijalnu konfiguraciju.

 

Switching

·           Ukoliko ima više Ethernet portova: managed switching, mogućnost pridruživanja svakom pojedinačnom LAN Ethernet portu servisnog VLAN-a,

·           Port-based VLAN

·           IEEE 802.1 Vlan Tagging

·           IEEE 802.1 Vlan Trunking

·           IEEE 802.1 Transparent Bridging

·           IEEE 802.1 Spanning Tree Protocol

·           MAC filtering

 

Routing

·           Static routing

·           Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2)

·           Open Shortest Path First (OSPF)

·           Border Gateway Protocol (BGP)

·           Network Address Translation / Port Address Translation

·           Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, relay, client

·           Domain Name System (DNS), proxy i relay

·           Virtual Route Forwarding (VRF)

·           Uređaj mora podržavati napredno IPv4 I IPv6  routiranje

·           IPv4 and IPv6 Multicast

·           Podrška za IPv4/IPv6 dual stack / DS-Lite

 

Sigurnost

·           Stateful inspection transparent firewall

·           CMP attack defense

·           DoS attack defense

·           Firewall log

·           ARP security

·           Access control lists (ACLs)

·           HTTP, HTTPS, FTP, Telnet Authentication

 

Quality of Service (QoS)

·         Differentiated Services (DiffServ), na nivou etherneta VLAN-a, sa mogućnostima markiranja korisničkog saobraćaja  sa podrškom za 802.1 p CoS markacija, i markiranje na nivou fizičkog LAN porta

·         Class of service (CoS)-to-differentiated services code point (DSCP) mapping

·         Class-Based Traffic Shaping (CBTS), Class-Based Traffic Policing (CBTP)

·         Priority Queuing

 

Upravljanje i održavanje

·           Telnet, SNMP(v1/v2c/v3), i HTTP/ HTTPS management

·           Installation Wizard

·           Password protection - zaštita pristupa uređaju, konfiguraciji i konfiguracionom fajlu

·           Configuration and software back-up and restore

·           TFTP/FTP client download/upload

·           Event logging

·           NTP

 

Napajanje

·          220V, 50Hz sa standardnim Euro napojnim priključkom.

 

Za više informacija možete se obratiti putem e- maila: cpe.certifikacija@bhtelecom.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: