(izmjena) Nabavka alata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 297-1-1-6-1554/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 297-1-1-1-1488/14
Datum objave obavještenja: 24.3.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovic
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774165
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa:www.riteugljevik.com
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 6.5.2014, vrijeme: 12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 6.5.2014, vrijeme: 13:00,
mjesto: Upravna zgrada, sala br.003.
(F-6314-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: