(izmjena) Nabavka AMM sistema za daljinsko očitanje kupaca

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JP KOMUNALNO BRČKO DOO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 20-1-1-12-347/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 20-1-1-11-322/14
Datum objave obavještenja: 21.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BRČKO doo
Kontakt osoba: Zaim Kurtović
Adresa: Studentska br.13
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600244130005
Telefon: 049216349
Faks: 049216349
Elektronska po{ta: zaim.kurtovic@komunalno.ba
Internet adresa:www.komunalno.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 9.6.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 16.6.2014, vrijeme: 12:30.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 16.6.2014, vrijeme: 13:00,
mjesto: Studentska 13, 76100 Brčko.
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: -
Date of publication: 21.4.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority dataOfficial name: JP KOMUNALNO BR^KO doo
Contact person: Zaim Kurtović
Address: Studentska br.13
Postal code: 76000
Municipality/City: Brčko distrikt
Identification number: 4600244130005
Telephone: 049216349
Fax: 049216349
E-mail:zaim.kurtovic@komunalno.ba
Internet address: www.komunalno.ba
I.2.Corrections:
Section III.2.a is changed as: 9.6.2014
Section III.3 is changed as: Date: 16.6.2014, Time: 12:30, Address
and place: Studentska No.13, Brcko 76100
(F-8284-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: