(izmjena) Nabavka auto guma za putnička i teretna vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA BiH"
D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
ZENICA
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 480-1-1-6-300/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 480-1-1-1-290/14
Datum objave obavještenja: 21.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap
Adresa: Safveta bega Bašagića 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4200225150528
Telefon: 032449666
Faks: 032449636
Elektronska po{ta: a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 29.5.2014, vrijeme: 9:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 29.5.2014, vrijeme: 10:00,
mjesto: S. bega Bašagića br. 6, Zenica.
(F-7996-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: