(izmjena) Nabavka finansijskih usluga kreditnog zaduženja iznosima od 20.000.000,00 KM i 5.000.000,00 KM

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH
D.O.O.
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 327-1-2-12-505/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 327-1-2-11-484/14
Datum objave obavještenja: 3.3.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Faik Pršeš , tel 033 563 493
Adresa: TEREZIJA 54
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa:www.jpcfbih.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 17.4.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 24.4.2014, vrijeme: 12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 24.4.2014, vrijeme: 12:15,
mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo.
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: 327-1-2-11-484/14
Date of publication: 3.3.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: JP CESTE F BiH d.o.o.
Contact person: Faik Pršeš , tel 033 563 493
Address: TEREZIJA 54
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo
Identification number: 4200339240004
Telephone: 033250370
Fax: 033563495
Internet address: www.jpcfbih.ba
I.2.Corrections:
Section III.2.a. is changed as: 17.4.2014.
Section III.3 is changed as:Date: 24.4.2014, Time: 12:00.
(F-5349-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: