(izmjena) Nabavka goriva u 2021. godini

Datum objave: 13.04.2021. 15:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.04.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1018-1-1-13-8-30/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1018-1-1-13-3-26/21
Datum objave obavještenja 15.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB 4263370970004
Kontakt osoba ERVIN TATAREVIC
Adresa Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-280
Faks (037) 515-295
Elektronska pošta juksfc@gmail.com
Internet adresa www.juksfc.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
20.4.2021.

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII).ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 – Nabavka goriva za redovno poslovanje ustanove

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Gorivo za potrebe službenih vozila javne ustanove

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

cca

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17094,01

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na BP dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 14:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 14:05


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 – Nabavka goriva za potrebe zimskog održavanja puteva po MZ-ma

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Gorivo (dizel) za potrebe održavanja nerazvrstanih puteva po mjesnim zajednicama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

238550,43

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na BP dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 14:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 14:05

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1018-1-1-13-8-30/21
PODIJELI: