(izmjena) Nabavka i zamjena opreme u polju Bloka 7 u TE Kakanj: ventili, osigurači, elektro oprema, pneumatika...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 258-1-1-6-1440/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 258-1-1-1-1374/14
Datum objave obavještenja: 7.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Admir Bašić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 15.5.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 22.5.2014, vrijeme: 13:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 22.5.2014, vrijeme: 14:00,
mjesto: Vilsonovo Šetalište 15, 71000 Sarajevo, Sala broj 145.
(F-7126-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: