(izmjena) Nabavka konsultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta, za potrebe Vlade FBiH u postupku pregovora za potpisivanje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 565-1-2-12-33/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 565-1-2-11-30/14
Datum objave obavještenja: 28.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Kontakt osoba: Martina Mihić
Adresa: Alekse Šantića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227314160001
Telefon: 036513802
Faks: 036580015
Elektronska po{ta: jasmina.suhonjic@fmeri.gov.ba
Internet adresa:www.fmeri.gov.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.2.a. mijenja se i glasi:
1. Kvalitet ponude , učešće 70,00%
2. Ponuđena cijena , učešće 30,00%.
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 26.6.2014.
Odjeljak IV.3.b-1. mijenja se i glasi: 50,00 KM.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 30.6.2014, vrijeme: 11:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 30.6.2014, vrijeme: 12:00,
mjesto: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo energiije, rudarstva i industrije Alipašina 41 Sarajevo
71 000..
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: 565-1-2-11-30/14
Date of publication: 28.4.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Federal Ministry of Energy, Mining and Industry
Contact person: Martina Mihić
Address: Alekse Šantića bb
Postal code: 88000
Municipality/City: Mostar
Identification number: 4227314160001
Telephone: 036513802
Fax: 036580015
E-mail:jasmina.suhonjic@fmeri.gov.ba
Internet address: www.fmeri.gov.ba
I.2.Corrections:
Section III.2.a. is changed as: 26.6.2014.
Section III.2.b is changed as: 50,00 KM.
Section III.3 is changed as:Date: 30.6.2014, Time: 11:00.
(F-8694-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: