(izmjena) Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Datum objave: 23.09.2016. 15:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

804-1-1-36-8-44/16Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 804-1-1-36-3-38/16
Datum objave obavještenja 5.8.2016.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba Amina Pašukanović
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta 2fedzzo@for.com.ba
Internet adresa www.for.com.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
28.9.2016.

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 29 (III 1.).
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 2.b.).
ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

trastuzumab inf 150 mg i inj. 600 mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

trastuzumab inf 150 mg i inj. 600 mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5050

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8237096,39

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health insurance and reinsurance fund of Federation of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200642000008
Contact person Amina Pašukanović
Address Trg heroja 14
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 728-700
Fax number (033) 610-275
Email address 2fedzzo@for.com.ba
Website address www.for.com.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Cytostatics and Cytostatics with special perscription regime

II 1.b. Description of the object of the contract

Cytostatics and Cytostatics with special perscription regime

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Quantity and forms/strengths for drugs are specifed in the tender document in accordance with medically indicated needs
of hospital helth care providers.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

28.9.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 29.9.2016. 10:00:00
Address and place Trg Heroja 14, 71 000 Sarajevo
 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
804-1-1-36-8-44/16
PODIJELI: