(izmjena) Nabavka osteosintetskog materijala i potrošnog materijala za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju

Datum objave: 05.04.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.04.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-1-1-104-8-53/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 704-1-1-104-3-52/21
Datum objave obavještenja 5.4.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba Branko Mišić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
26.4.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 26.4.2021. 11:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto ul. Pop LJubina bb - U prostorijama Uprave JZU Bolnica "Sveti apostol
Luka" Doboj
Datum i vrijeme 26.4.2021. 12:00


Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugaostabilni pločni sistemi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33141700-7 Ortopedske potrepštine
33141770-8 Sprave za prelome, vijci i pločice

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

182000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

franko Služba za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa, na adresi Pop LJubina bb, Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 26.4.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Klasična osteosinteza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33141700-7 Ortopedske potrepštine
33141770-8 Sprave za prelome, vijci i pločice

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

franko Služba za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa, na adresi Pop LJubina bb, Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 26.4.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 12:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-1-1-104-8-53/21
PODIJELI: