(izmjena) Nabavka računara i računarske opreme: prijenosni računari, laserski štampači, multifunkcionalni uređaji...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 243-1-1-12-1014/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 243-1-1-11-913/14
Datum objave obavještenja: 3.3.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Adnan Lagumdžija
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 27.5.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 27.5.2014, vrijeme: 10:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 27.5.2014, vrijeme: 10:30,
mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000
Sarajevo III Sprat, Banket sala.
Odjeljak V. mijenja se i glasi: LOT 5- Multiboard
Novi rok za dostavu i otvaranje ponuda. Postupak po navedenom
lotu je obustavljen zbog uloženog prigovora..
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: 243-1-1-11-913/14
Date of publication: 3.3.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
Contact person: Adnan Lagumdžija
Address: OBALA KULINA BANA 8
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Centar
Identification number: 4200211100005
Telephone: 033446774
Fax: 033224536
Internet address: www.bhtelecom.ba
I.2.Corrections:
Section III.2.a is changed as: 27.5.2014
Section III.3 is changed as: Date: 27.5.2014, Time: 10:00, Address
and place: BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000
Sarajevo III Sprat, Banket sala
Part IV is changed as: LOT 5 - Multiboard The new deadline for the
submission and opening of tenders. The procedure under the men-
tioned lot has been terminated due to filed complaint.
(F-7340-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: