(izmjena) Nabavka rezervnih dijelova za regulator napona i pantograf lokomotive serije 441-

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 313-1-1-6-476/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 313-1-1-1-444/14
Datum objave obavještenja: 21.4.2014.
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
Kontakt osoba:TATJANA NIKOLIĆ
Adresa: SVETOG SAVE 71
Poštanski broj: 74000
Opština/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa:www.zrs-rs.com
I.2. Ispravlja se sljedeće:
OdjeljakIV.3.a. mijenja se i glasi: 16.6.2014.
OdjeljakIV.4 mijenja se i glasi: Datum: 16.6.2014, vrijeme: 10:00.
OdjeljakIV.5 mijenja se i glasi: Datum: 16.6.2014, vrijeme: 11:00,
mjesto: "Željeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj,
ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69..
(F-8373-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: