(izmjena) Nabavka uniforme za kadete osnovne policijske obuke

Datum objave: 23.08.2016. 15:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2016.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

348-7-1-165-8-96/16Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 348-7-1-165-3-95/16
Datum objave obavještenja 17.8.2016.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba Milica Koprena
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 2. mijenja se i glasi:
Da

Odjeljak II 2.a. Broj lotova dodaje se i glasi:
2

Odjeljak II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za dodaje se i glasi:
Svi lotovi

Odjeljak II 4.a. mijenja se i glasi:
Nabavka uniforme policijskih službenika MUP-a Republike SrpskeOdjeljak II 4.c. mijenja se i glasi:
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena
oprema

Odjeljak II 6. briše se.

Odjeljak II 6.a. briše se.

Odjeljak II 7. briše se.

Odjeljak II 9. briše se.

Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
8.9.2016.

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 12.9.2016. 11:00:00

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 12.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović br.4

Dodaje se ANEKS B za lot broj: 1,2.ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniforme za kadete osnovne policijske obuke

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

jakna sa uloškom, 150 komada
pantalone, 150 komada
kapa, 150 komada
bluza, 150 komada
majica "O", 150 komada

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

po 150 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja LukaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kratka jakna policijskih službenika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kratka ljetna jakna policijskih službenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

120 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
348-7-1-165-8-96/16
PODIJELI: