(izmjena) Nabavka usluga dugoročnog kreditiranja u iznosu od 7.000.000,00 KM

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DD
BANOVIĆI
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 510-1-2-6-521/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 510-1-2-1-509/14
Datum objave obavještenja: 28.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DD
BANOVIĆI
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
IDB/JIB: 4209329530001
Telefon: 035870600
Faks: 035875166
Elektronska po{ta: direktor@rmub.ba
Internet adresa:www.rmub.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.4.a. mijenja se i glasi: DUGOROČNI KREDIT U
IZNOSU OD 5.000.000,00 KM.
Odjeljak II.5.a. mijenja se i glasi: 260.000,00.
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 3.6.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 3.6.2014, vrijeme: 10:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 3.6.2014, vrijeme: 11:00,
mjesto: Armije BiH br. 52, Banovići, Direkcija Rudnika, sala broj
34.
(F-8132-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: