(izmjena) Nabavka usluga izrade Prostornog plana Općine Kalesija za period 2011-2031. godina

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

OPĆINA KALESIJA
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 326-1-2-6-26/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 326-1-2-1-24/14
Datum objave obavještenja: 7.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA KALESIJA
Kontakt osoba: Salmir Avdibašić
Adresa: Patriotske lige 15
Poštanski broj: 75260
Opština/Grad: Kalesija
IDB/JIB: 4209305600009
Telefon: 035631259
Faks: 035631286
Elektronska po{ta: javnenabavke@kalesija.ba
Internet adresa:www.kalesija.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.b-1. mijenja se i glasi: 30,00 KM.
(F-6210-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: