(izmjena) Nabavka usluga održavanja, upravljanja i kontrole sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I
ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 993-1-2-6-8/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 993-1-2-1-7/14
Datum objave obavještenja: 21.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarvstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona
Sarajevo
Kontakt osoba: Sadagić Jasna
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200666100003
Telefon: 033562086
Faks: 033562177
Elektronska po{ta: mpz@mpz.ks.gov.ba
Internet adresa:mpz.ks.gov.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 27.5.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 28.5.2014, vrijeme: 12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 28.5.2014, vrijeme: 12:30,
mjesto: Multimedijalna Sala Kantona Sarajevo.
Promijenjeni su podaci na sljedećim lotovima: 5,10
ISPRAVKA ANEKSA B
ZA LOT BROJ 5
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.1. mijenja se i glasi: 110.000,00.
ISPRAVKA ANEKSA B
ZA LOT BROJ 10
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak III. mijenja se i glasi:
1. Uslovi plaćanja, učešće 20,00%
2. Cjena, učešće 60,00%
3. Tehnička opremljenost, učešće 10,00%
4. Kadrovska osposobljenost, učešće 10,00%.
(F-6399-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: