(izmjena) Nabavka usluga osiguranja imovine, vozila i lica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 296-1-2-6-335/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 296-1-2-1-307/14
Datum objave obavještenja: 17.2.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Almira Mujačić
Adresa: Maršala Tita 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200693920055
Telefon: 033278234
Faks: 033278366
Elektronska po{ta: amujacic@cbbh.ba
Internet adresa:www.cbbh.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 9.4.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 17.4.2014, vrijeme: 10:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 17.4.2014, vrijeme: 11:00,
mjesto: Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo.
Promijenjeni su podaci na sljedećim lotovima: 1,2,3
ISPRAVKA ANEKSA B
ZA LOT BROJ 1
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak III. mijenja se i glasi:
1. cijena , učešće 90,00%
2. rok isplate štete, učešće 10,00%.
Odjeljak III. mijenja se i glasi:
1. cijena, učešće 90,00%
2. rok isplate štete, učešće 10,00%.
ISPRAVKA ANEKSA B
ZA LOT BROJ 2
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak III. mijenja se i glasi:
1. cijena, učešće 90,00%
2. rok isplate štete, učešće 10,00%.
Odjeljak III. mijenja se i glasi:
1. cijena, učešće 90,00%
2. rok isplate štete, učešće 10,00%.
ISPRAVKA ANEKSA B
ZA LOT BROJ 3
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak III. mijenja se i glasi:
1. cijena , učešće 90,00%
2. rok isplate štete , učešće 10,00%.
Odjeljak III. mijenja se i glasi:
1. cijena , učešće 90,00%
2. rok isplate štete , učešće 10,00%.
(F-5387-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: