(izmjena) Nabavka usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih boraca, umrlih i nestalih branilaca Kantona Sarajevo u 2014. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
KANTONA SARAJEVO
ISPRAVKA DODATNE OBAVIJESTI
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 893-7-2-9-64/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 893-7-2-4-62/14
Datum objave obavještenja: 26.5.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Velid Imamović i Elzira Arifhodžić
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
Elektronska po{ta: mbp@ks.gov.ba
Internet adresa:www.ks.gov.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak Dodatne informacije dodaje se i glasi: Obavještenjem broj
893-7-2-4-62/14 od 26.05.2014. godine pojavila se greška prilikom
elektronskog unosa podataka , tako da je pogrešno unesen krajnji
rok za dostavljanje ponuda.
Rok koji je unesen je 04.06.2014. ispravlja se i glasi: Rok za
dostavljanje ponuda je 11.06.2014. godine u 13.00 sati.

(F-8348-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: