(izmjena) Nabavka usluga rukovanja i održavanja čistoće postrojenja u RJ Termoenergetski pogon i RJ Hemija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 145-1-2-6-907/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 145-1-2-1-889/14
Datum objave obavještenja: 12.5.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranović
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta: edina.siljegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.5.a. mijenja se i glasi: 871.900,00.
(F-7548-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: