(izmjena) Nabavka usluga servisa i validacije analitičke laboratorijske opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA
SREDSTVA BiH
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 308-1-2-6-137/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 308-1-2-1-131/14
Datum objave obavještenja: 24.3.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Kontakt osoba: Nermina Pašić i Rifet Hodžić
Adresa: Veljka Mlađenovića bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402964170008
Telefon: 051456040
Faks: 051450301
Elektronska po{ta: v.kecman@almbih.gov.ba
Internet adresa:www.almbih.gov.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Promijenjeni su podaci na sljedećim lotovima: 3
ISPRAVKA ANEKSA B
ZA LOT BROJ 3
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II. mijenja se i glasi: 51060,00.
Odjeljak II.1. mijenja se i glasi: 51.060,00.
(F-5884-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: