(izmjena) Nabavka usluga servisiranja, održavanja, popravke i ugradnje rezervnih dijelova za vozila iz voznog parka ŠG Oštrelj Drinić

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 370-1-2-6-1210/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 370-1-2-1-1178/14
Datum objave obavještenja: 14.4.2014.
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Jelena Kecman
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Ispravlja se sljedeće:
OdjeljakIV.4 mijenja se i glasi: Datum: 20.5.2014, vrijeme: 10:00.
OdjeljakIV.5 mijenja se i glasi: Datum: 20.5.2014, vrijeme: 12:00,
mjesto: ŠG Oštrelj Drinić, Centar bb, 79290 Drinić.
(F-7115-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: