(izmjena) Nabavka usluga učešća i smještaja na XV Simpozijumu sa međunarodnim učešćem: Vještaćenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju

Datum objave: 04.10.2016. 08:57 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2016.

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

 

Broj: 13/2/404-813/3 /16

Datum: 27.09.2016. godine

 

Predmet: Izmjene i dopune Poziva za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja, u zemlji i inostranstvu, u periodu do 31.12.2016. godine za potrebe Agencije za bezbjednost saobraćaja od 04.03.2016. godine

 

Obzirom da je usvojen novi Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B („Službeni glasnik BiH": broj 66/16) vrše se sledeće izmjene i dopune Poziva:

1. Iza tačke 1.2 dodaje se nova tačka 1.3 koja glasi:

„1.3 Proijenjena vrijednost nabavke za period do 31.12.2016. godine iznosi: 2.000,00 KM bez PDV-a".

2. Tačka 4. i tačka 5. brišu se.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: