(izmjena) Nabavka vodomjera

Datum objave: 16.08.2016. 10:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2016.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2904-7-1-59-8-24/16Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 2904-7-1-59-3-23/16
Datum objave obavještenja 26.7.2016.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KP"Vodovod" AD Srbac
IDB/JIB 4401259650002
Kontakt osoba Jelka Šarić
Adresa 11.Novembra 2,
Poštanski broj 78420 Srbac (sp bl)
Opština/Grad Srbac
Telefon (051) 740-641
Faks (051) 740-068
Elektronska pošta info@vodovod-srbac.com
Internet adresa www.vodovod-srbac.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
-U tački 2.Uslovi za učešće u podtački 2.2. pod d)mijenja se tekst koji sada glasi:
d)priložiti certifikat ISO 4064 i ISO 9001.
-u tački 5.Rok za dostavljanje ponude,rok za dostavljanje ponude se pomijera za 26.08.2016.godine u 13,00 sati a otvaranje
ponuda će biti istog dana u 13,05 sati.
- u tački 6.Kriterij dodjele ugovora i cijena iza alineje dva dodaje se nova alineja koja glasi:
Vodomjeri moraju biti mokri,višemlazni propelerski ,za pritisak do 16 bara,metrološke klase tačnosti "B"za mjerenje
zapremine protekle vode temperature do 40 stepeni celzijusovih a sve u skladu sa ISO 4064.Vodomjer mora biti prilagođen
za daljinsko očitavanje tako da se uređaj za daljinsko očitavanje montira bez skidanja vodomjera i bez mijenjanja
mehanizma.Vodomjeri se isporučuju sa kolenderima.Mehanizam je kompatibilan sa do sada proizvedenim
vodomjerima.Kućište vodomjera i mehanizam moraju biti otporni na magnetna pola i od materijala koji u kontaktu sa
pitkom vodom ne smije biti toksičan i ne smije uticati na kvalitet vode za piće.Garancija za kvalitet vode je minimalno tri godine.


 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2904-7-1-59-8-24/16
PODIJELI: