(izmjena plana nabavki za 2016. godinu) Nabavka itisona, usisivača

Datum objave: 07.10.2016. 10:08 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2016.

PREDMET: IZMJENA PLANA NABAVKE ZA 2016 GODINU JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BiH

1. U Planu nabavki za 2016. godinu, u dijelu „Robe", iza tačke 1.11. dodaju se tačke 1.12. i 1.13. koje glase:

1.12.

Nabavka itisona

39531400-7

500,00 KM

Direktni sporazum

Septembar

 

Budžet Federacije BiH, Konto:821300

 

1.13.

Nabavka usisivača

39713430-6

700,00 KM

Direktni sporazum

Septembar

 

Budžet Federacije BiH, Konto:821300

 

 

Broj: 01-14-09 /16

Sarajevo,16.09.2016. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: