(izmjena privremenog plana nabavki za 2021. godinu) Nabavka usluga izrade studije optimizacije željezničke infrastrukture u KS

Datum objave: 12.04.2021. 12:12 / Izvor: Akta.ba, 29.03.2021.

Broj: 01-3760-2/21

Sarajevo, 29.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 18. Statuta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na 14. sjednici Uprave kojaje održana dana 12.03.2021. godine, donesenaje sljedeća:

 

ODLUKA

 

o izmjeni privremenog Plana nabavki za 2021.godinu

 

I

 

U okviru privremenog Plana nabavki JP Ceste FBiH za 2021. godinu vrše se izmjene u pozicijima kako slijedi:

 

Pozicija 442.5

 

Mijenja se naziv pozicije pa umjesto „Izrada prethodne studije izvodljivosti i Izrada studije optimizacije željezničke infrastrukture u KS i sada glasi: „Izrada studije optimizacije željezničke infrastrukture u KS" Mijenja se planirana vrijednost sa iznosa od 150.000,00 KM (sa PDV-om) i glasi 100.000,00 KM sa PDV-om.

 

Sve ostalo navedeno za poziciju ostaje nepromjenjeno.

 

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: