Izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta u MZ Kozinci, opština Gradiška

Datum objave: 18.08.2016. 15:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

594-7-3-104-3-43/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba Slavko Kalinić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta nacelnik@gradiska.com
Internet adresa www.opstina-gradiska.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gradiška

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta u MZ Kozinci, opština Gradiška

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je nabavka izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta u MZ Kozinci opština Gradiška, a
sve prema Predmjeru radova izrađenom od strane Odjeljenja za urbanizam, građenje,stambene i komunalne poslove
koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u konkurentskom zahtjevu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

46000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Gradiška, MZ Kozinci

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje javne nabavke će se izvršiti na osnovu privremenog finansiranja opštine Gradiška do 31.12.2016.
godine. Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata.
Konto: 511 200

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.8.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.8.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto Vidovdanska 1A, 78400 Gradiška, zgrada Opštinske uprave

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
594-7-3-104-3-43/16
PODIJELI: