Izvođenje građevinskih radova

Datum objave: 13.04.2021. 13:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.04.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1101-1-3-40-3-27/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dajana Barun
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava građevinskih radova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava građevinskih radova u Šumariji Drvar: a) Održavanje kamionskog puta, G.J.Osječenica Drvar; odjeli: početak
makadama-Ačimovac-Zeljanik-Šatornica, Duljina:17.000,00 m
b)Održavanje kamionskog puta,G.J. Klekovača Drvar;odjeli: Rampa 3-kamenolom-25-38
Duljina: 8.000,00 m
c)Održavanje kamionskog puta,G.J. Klekovača Repovac;odjeli: Rampa-Poljice-RepovacMuselimovac-Kovačnica-Presedlina
Duljina: 26.000,00 m

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
  45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi
  45233141-9 Radovi na održavanju cesta
  45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

51 000,00 m

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

255844,05

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Šumarije Drvar

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radnih dana/15 radnih dana od zaključenja Ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok plaćanja 5,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 05.05.2021. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto
ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, Splitska br. 7,zgrada Direkcije, Sala
za sasatanke
Datum i vrijeme 05.05.2021. 09:35

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1101-1-3-40-3-27/21
PODIJELI: