Izvođenje građevinskih-zanatskih i instalaterskih radova adaptacije desnog krila zgrade specijalne jedinice FUP

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

MINISTARSTVO PRAVDE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 60-1-3-1-141/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Zorica Kolić
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281502
Faks: 033201619
Elektronska po{ta: zorica.kolic@mpr.gov.ba
Internet adresa:www.mpr.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Državna razina
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih-zanatskih i instalaterskih radova adaptacije
desnog krila zgrade specijalne jedinice FUP
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
156.040,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kraljice Jelene 88, Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 9.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:14.5.2014 Vrijeme:11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Trg BiH 3, DŽIDŽ kat
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Protokol, DŽ sprat
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033281502
Faks: 033201619
Elektronska po{ta: zorica.kolic@mpr.gov.ba
Internet adresa:www.mpr.gov.ba
(A-5673-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: