Izvođenje građevinsko zanatskih radova: izgradnja zida oko igrališta, asfaltiranje parkinga i vanjsko uređenje prostora, rekonstrukcija pet devastiranih stanova...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-1240/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Zoran Šibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Brčko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevozanatskih radova Lot 1-5
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 7.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Sala 59, zgrada Vlade Brčko distrikta BiH
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacije se može preuzeti u kancelariji 68 ili
na zahtjev ponuđača dostaviti poštom. Za preuzimanje tenderske
dokumentacije potrebno je dosnjtaviti zahtjev i dokaz o uplati
naknade za otkup tenderske dokumentacije od 30,00 KM. Naknada
se uplaćuje na ŽR: 154-921-20034345-03, vrsta prihoda 721-124,
opština 099, Budžetska organizacija: 1504001.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Zoran Šibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049216006
Faks: 049216006
Elektronska po{ta: zoran.sibalija@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja zida oko igrališta Gaj u dužini od 240 m u MZ Broduša
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
34.188,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok izvođenja radova,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
V. Dodatne informacije
Obavezan obilazak objekta i uvid u projektnu dokumentaciju.
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje parkinga i vanjsko uređenje prostora iza zgrade u
kojoj su prostorije u "Š" naselju u ulici Braće Ribnikar u
Brčkom.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25.641,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok izvođenja radova,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
V. Dodatne informacije
Obavezan obilazak objekta i uvid u projektnu dokumentaciju.
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija pet devastiranih stanova u Brčko distriktu BiH
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
26.923,07 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok izvođenja radova,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
V. Dodatne informacije
Obavezan obilazak terena i uvid u projektnu dokumentaciju.
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanacija Doma kulture u MZ Seonjaci
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
18.803,41 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok izvođenja radova,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
V. Dodatne informacije
Obavezan obilazak objekta i uvid u projektnu dokumentaciju.
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Završetak izgradnje tribina na fudbalskom stadionu MZ
Dizdaruša
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42.735,04 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok izvođenja radova,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
V. Dodatne informacije
Obavezan obilazak terena i uvid u projektnu doskumentaciju.
(A-5559-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: