Izvođenje radova izgradnje objekta poluintezivne njege

Datum objave: 11.02.2021. 12:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1182-1-3-12-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BOLNICA "MLJEČANICA"
IDB/JIB 4400733530009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Boris Kamenko
Adresa Međuvođe bb
Poštanski broj 79247 Međuvođe (sp bl)
Opština/Grad Kozarska Dubica
Telefon (052) 445-020
Faks (052) 445-002
Elektronska pošta bolnica@spamljecanica.com
Internet adresa www.spamljecanica.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka radova izgradnje objekta poluintezivne njege

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka radova izgradnje objekta poluintezivne njege

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45215100-8 Građevinski radovi na zgradama vezanim za zdravstvene usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica Mlječanica

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 60,00 %
2 Rok završetka radova 40,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.3.2021. 11:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Specijalna bolnica Mlječanica, Mlječanica bb
Datum i vrijeme 29.3.2021. 13:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PHI Special hospital for physical medicine an rehabilitation Mlječanica Kozarska
Dubica
UIN 4400733530009
Contact person Boris Kamenko
Address Međuvođe bb
Postal code 79247 Međuvođe (sp bl)
Municipality/City Kozarska Dubica
Telephone (052) 445-020
Fax number (052) 445-002
Email address bolnica@spamljecanica.com
Website address www.spamljecanica.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, General construction of building and civil
engineering works

II 1.a. Title of the object of the contract

Public procurement of construction works for a semi-intensive care facility

II 1.b. Description of the object of the contract

Public procurement of construction works for a semi-intensive care facility


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 45215100-8 Construction work for buildings relating to health


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
1.350.000KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

29.3.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 29.3.2021. 11:00:00
Address and place Mlječanica bb, 79247 Medjuvodje, PHI Special hospital for physical medicine an
rehabilitation Mlječanica

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1182-1-3-12-3-1/21
PODIJELI: